Sy1 (Modiwl 6) Theori Ol-fodern

Yn Gymraeg

HideShow resource information
 • Created by: Hannah
 • Created on: 03-05-15 13:17
View mindmap
 • SY1 Uned 6 Ol-Foderniaeth
  • Basics
   • Theori ol-fodern weddol newydd, dadlau bod y byd wedi diwydiannu (50au +) a cyfryngau wedi dod yn fwy dylanwadol
    • Cael ein cyflwyno i amrywiaeth o gwerthoedd, agweddau a syniadau nad oedd yn bosib i pbrofi cyn WWII
   • Yn y 50au, dosb. cymd. dangosydd o gyfle bywyd
    • Cyfnod moderniaeth: 1850+ strwythur dosb. tynn, pechennog neu gweithwyr ( cael eu ecsploitio)
     • Pobl dechrau symud i'r dinasoedd, dechrau cwestiynu pethau
      • Cyfnod ol fodern ( amlwg yn y 90'au) Ohe. cyfryngau, syniadau gwreiddiol cael eu cwestiynu, P.I dechrau edrych am hunaniaeth wahanol.
   • Dadlau bod theoriau tradd. wedi gorfodi ystyron i I.D a grwpiau gwrth-ddiwylliant nad yw'n bodoli rhagor
   • Yn ol Ol-fodernwyr, pync oedd y I.D 'go iawn' olaf, wedi ei dirywiad gwel torri diwylliant P.I.
    • Nifer o batrymau diwylliannol newydd yn ol steil, cerdd. ond dim by tebyg i'r 1960'au/70'au
     • Gan y Goths, Moshers, Emos ayyb dim yr un pwer diwylliannol a Skinheads, teddyboys + pyncs gwreiddiol
  • Nodwedion Grwpiau Ieuenctid mewn Cymdeithas Ol- Fodern
   • 2) Dylanwad y cyfryngau a Globaleiddio
    • LUKE A LUKE (gwr a gwraig)
     • Dylanwad cyfryngau byd-eang, galluogi P.I benthyg syniadau led led y byd a'i haddasu yn ol dylanwadau lleol
      • Gelwir yn Hybridau
       • Gelwir yn Pick'n'Mix
        • Gallu ei wneud yn ffordd annisgwyl ee Bikers for Jesus, Gay Skinheads.
         • Bikers for Jesus- mynd yn erbyn ystardebau o fod yn Bikers- 'tough' ymosodol, anghymwynasfar
   • 3) Pick'Mix/ Diwyllaint Hybrid
    • Mewn byd ol- fodern modd chwarae ac ymuno syniadau +traddodiadau
     • P.I a'r dewis i gredu/wisgo be mae nhw'n dymuno
      • Modd cymysgu pethau o wahanol oesoedd ee ffasiwn o'r 50au ar 21ganrif
       • Gelwir yn Pick'n'Mix
        • Gallu ei wneud yn ffordd annisgwyl ee Bikers for Jesus, Gay Skinheads.
         • Bikers for Jesus- mynd yn erbyn ystardebau o fod yn Bikers- 'tough' ymosodol, anghymwynasfar
       • Gallu ail-ymweld a steiliau ond ei wisgo'n ffordd wahanol felly'n gwreiddiol ee .M boots gyda ffrog
   • 1) Archfarnad Steil/ Dewis a Dethol
    • I.D y gorff. yn sefydlog +amlwg, pobl o'r un cymunedau, ysgol, dosb cymd. mabwysiadu'r un steiliau  a dilyn am oes
     • Hen I.D yn wreiddiol ohe wedi selio ar ystyron sefydlog + gwerthoedd penodol
      • ee Teddy Boys defnyddio grease o'r garej i'w gwallt
      • Pyncs Rhwygo'i dillad
    • POLHEMUS
     • Pethau wedi newid heddi, gwynebu archfarchnad o steiliau- gormod o ddewisiadau + penderfyniadau i'w gwneud
      • Rhyddid i ddewis hunaniaeth heb ei selio ar gender, dosb. cymd, ehtnigedd, dethol o opsiynau di-diwedd
       • Llawer o'r syniadau am y steiliau yma'n dod o gyfryngau
     • Felly P.I heddi amhoarod i ymroi i un steil penodol
    • ROBERTS
     • P.I yn dewis steiliau yn ol beth sydd o'u cwmpas + yn y cyfryngau, nid ohe. yr ystyron
    • BENNETT
     • Gormod o amrywiaeth o steiliau i nodi dominyddiaeth un I.D P.I clir
     • Ymchwil: cyfweld a glybwyr ifanc a Dj's 90'au cynnar yn Newcastle.
      • Angen gwrthod y syniad o I.D P.I erbyn heddiw ohe. bywydau P.I mwy newidio, llai sefydlog, heb ystyron mor pwysig
  • Llwythau Newydd
   • Felly'r ohe y newidiadau, cymdeithasegwyr Ol-Fodern ddim yn meddwl mae'r term I.D yn adddas
    • P.I ddim perthyn i I.D ysblennydd rhagor onf fel ddwedir BENNETT- llwythau newydd yn lle
     • Heb eu cysylltu a cyfres o werthoedd penodo- ddim para mor hir a I. D
      • Hen I.D ee pyncs, hipis, cynrychioli wrthryfela ond llwythau newydd dim ond yn mynegiad ffasiwn
       • Pobl cymdeithasu o wahanol llwythau ee gwisgo gwahanol steiliau ar yr un pryd, gwrando ar cerdd. wahanol. Yn wahanol i Mods ar Skinheads ee 60au
   • BENNETT AC HETHERINGTON
    • Dosb.Cymd, ethnigedd, gender, ddim yn strwythuro ymddygiad diwylliannol rhagor
    • P.I ddim perthyn i I.D ysblennydd rhagor onf fel ddwedir BENNETT- llwythau newydd yn lle
     • Heb eu cysylltu a cyfres o werthoedd penodo- ddim para mor hir a I. D
      • Hen I.D ee pyncs, hipis, cynrychioli wrthryfela ond llwythau newydd dim ond yn mynegiad ffasiwn
       • Pobl cymdeithasu o wahanol llwythau ee gwisgo gwahanol steiliau ar yr un pryd, gwrando ar cerdd. wahanol. Yn wahanol i Mods ar Skinheads ee 60au
   • Pwysleidsio natur ddewisol a newidol bywydau cyfoes ieuenctid- term grwp cymdeithasol awgrymu cysylltiad mwy llac i'r strwythur cymdeithasol
    • Llwyth Newydd wedi'i drefnu ar sail dewisiadau prynwriaethol yn lle
   • COTE AC ALLAHAR
    • Awgrymu llwythau newydd ddim mwy na chynnyrch manipiwleiddio gan gyfryngau
     • Yn ol y barn hon- P.I wedi'u twyllo gan ddiddordeb prynwriaeth: llwythau newydd yn gynnyrch diwydiant sy eisiau lelwas
      • Marchnad targed diwydiannau hamdden ee colur, cerdd, ffasiwn yw P.I sy'n aros am y craze/fad nesaf
       • OND, KAHANE
        • rhoi mwy o gredyd i P.I, dweud bod P.I yn ffurfio'u hunaniaeth gwreiddiol o ddewis eang o gerdd. steil a iaith sydd i'w gael
         • ee Doc.Mart aa ffrog felly gwreiddiol
       • THORNTON
        • OND, KAHANE
         • rhoi mwy o gredyd i P.I, dweud bod P.I yn ffurfio'u hunaniaeth gwreiddiol o ddewis eang o gerdd. steil a iaith sydd i'w gael
          • ee Doc.Mart aa ffrog felly gwreiddiol
        • Meddwl rhwn y ddau- un llaw cael eu creu gan ddiddordebau prynwriaeth on ar yr ochr arall- diwylliannau ieuenctid cael eu creu gan P.I ond herwgipio gan ddiddordebau prynwrol
  • GWERTHUSO
   • Ol-fodernwyr weithiau'n or-ddweud gwahaniaeth rhwng gorff. a presennol

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »