SY2 (Modiwl 1) Pwrpas,rol a swyddogaethau y system addysg

Yn gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 20-04-15 20:06
View mindmap
 • Beth yw pwrpas,rol a swyddogaethau y system addysg y DU?
  • Iawndal ac egalitariaeth
   • Cred gall addysg wneud yn iawn am rai o broblemau cymd.
    • Gwel yr athroniaeth ee trwy feddylfryd Adain /Dde (Ceidwadol)
   • Adain chwith (Llafur) cefnogi rhai o'r syniadau- credu dylai ysg. cefnogi plant tlotaf i sicrhau dyw anfanteision eu tlodi ddim the effeithio ar eu gallu i ddysgu
    • Gallu gwneud cymd. mwy cyfartal- trwy fynediad cyfartal i addysg
     • Pob ysgol i bawb (yn erbyn preifat)
   • Yn Cymdei. cysylltir gyda Marc. a Ffem.
  • Meritocratiae
   • Meritocratwyr credu bod rhai'n haeddu gwneud yn well, darparu addysg o gyfle i ddisg. 'disgglair'
   • Cysylltu gyda Swydd.
  • Galwedigoliaeth
   • Cred pwrpas addysg= paratoi myfyrwyr @ fywyd gwaith.
   • Barn poblogaith rhwng cyflogwyr
  • Dysgu Gydol-oes
  • 1) Trosglwyddo gwyb. neu sgiliau
   • Addysg datblygu'n canol oesoedd (sefydliad crefyddol)
    • Dysgu sgiliau penodol - dim ond i rai cyfoethog (hefyd dim merched)
   • 1988- cyflwyno Cwricwlwm Cen. = union bth sy'n disgwyl i bob disg gwybod ar ddiwedd CA
  • 2) Rheolaeth Gymdeithasol
   • Proses= dysgu rheolau a gwyb a gaiff ei gwerthfawrogi gan ddiwylliant
   • System addysg= asiantaethau mwyaf pwysig cymdeithasoli eilradd
    • Asiant ffurfiol ohe. un fwriad addysg= dylanwad. ar ymdd. pobl
     • Proses yma = rheolaeth gymdeithasol
     • Ysg. bodoli i reoli ymdd. Dysgu plant i dderbyn awdurdod + parchu rheolau
      • System addysg= asiantaethau mwyaf pwysig cymdeithasoli eilradd
       • Asiant ffurfiol ohe. un fwriad addysg= dylanwad. ar ymdd. pobl
        • Proses yma = rheolaeth gymdeithasol
        • Ysg. bodoli i reoli ymdd. Dysgu plant i dderbyn awdurdod + parchu rheolau
         • Trwy brosesau cymhleth, rhai mae'r disg. yn gwybod am dan ee sancsiynau
      • Trwy brosesau cymhleth, rhai mae'r disg. yn gwybod am dan ee sancsiynau
  • 3) Trosglwyddo Diwylliant
   • Rhai pethau dysgir i blant ddim mor amlwg, ond ffurfiol rhano broses gymde.
    • PHILLIP JACKSON
     • I lwyddo angen gwybod > na j gwyb.hefyd cydymffurfiaeth i reolau
      • Cwricwlwm Cudd
       • PHILLIP JACKSON
        • I lwyddo angen gwybod > na j gwyb.hefyd cydymffurfiaeth i reolau
         • Cwricwlwm Cudd
          • PAT MCNEIL meddwl mae'n cynnwys gwyb. sut i gweithio a chyd-disg., ymdopi gyda diflastod + gwerthf. diwyl. gwlad
           • E.e Eisteddfod, Siarad Cymraeg
       • PAT MCNEIL meddwl mae'n cynnwys gwyb. sut i gweithio a chyd-disg., ymdopi gyda diflastod + gwerthf. diwyl. gwlad
        • E.e Eisteddfod, Siarad Cymraeg
  • 4) Paratoi pobl @ waith
   • Galwedigoliaeth
    • Yn y gorff. cysylltu a allu isel. Felly Statws isel
     • Ysgol Uwchradd Modern- hyfforddi bechgyn (anacedemaidd) sgiliau crefft
   • JAMES CALLAGHAN ( prifweinidog 70'au, llafur)
    • Prydain angen gwella ein gweithlu i allu gystadlu gyda gwledydd eraill
     • Dylanwadu ar bolisi Llafur am 30bl. Agenda galwedigaethol cryf yn ysgolion- sgiliau allweddol ee G.I.S.T
  • 5) Hybu Symudedd Cymdeithasol
   • Llwyddo'n addysg= gwella bywydau +dianc o dlodi
    • PARSONS meddwl dyma brif rol addysg
   • Marcswyr meddwl rhai sy'n wneud y gorau- dechrau sefyllfa manteisiol
    • Llwyddo'n addysg= gwella bywydau +dianc o dlodi
     • PARSONS meddwl dyma brif rol addysg
    • ee Ysgolion preifat/ mewn ardal dda
   • 50/60au- disg. ysgolion gramadeg yn unig mynd i brifysgol. Felly rhai ennillwyd lle yn ysgol gramadeg= gallu anelu @ swyddi dosb.canol
    • Felly, Gwelwyd lot o symudedd esgynnol

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Education resources »