SY2(Modiwl 2) Barn Marcswyr ar y system addysg

Yn gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 22-04-15 11:28
View mindmap
 • Sut mae Marcsiaeth yn esbonio'r system addysg?
  • Marcsiaeth
   • Meddwl yr unig peth mae addysg yn gwneud yw amddiffyn breintiau'r cyfoethog
   • Dim yr un gwerth gan gymd. ar ddiwy. D.G na gwyb. a diwyll. uchel gan ysgolion
   • Cynnal y system dosbarth. Plant D.G paratoi at swyddi D.G a vice versa
    • Meddwl yr unig peth mae addysg yn gwneud yw amddiffyn breintiau'r cyfoethog
   • Sefydliadau ee addysg adgyfnerthu dylai cyfoethog+pwerus rheoli cymd. dylai D.G derbyn yn dawel
   • Llafur fel arfer wedi'i gysylltu a Marcsiaeth
    • Meddwl lles D.G yn bwysig, hyrwyddo cydraddoldeb
     • Cyflwynir ysgolion cyfun (1965) cylchlythyr
   • Yn ol Marcswyr, addysg creu gweithlu dichymyg
   • yn cymd. cyfalafol, gweithle cael ei ysgogi gan wobrau allanol ee cyflog (cymhelliant)
    • Fel mae cymwysterau yw'r cymhelliant i lwyddo'n addysg
   • Meddwl mae addysg yn anheg er ei bod yn agored i bawb
    • Cuddio tu ol chwedl feritocratiath
  • 2)BOWELS A GINTIS
   • Prif swydd. addysg = adfywi'r marchad llafur
   • Cynnig damcaniaeth gyfatebol
    • Awgrymu anghydraddoldeb addysgol - adlewyrchu anghyfartaledd y cymd.
     • Anuniongyrchol o fudd i gyfalafiaeth gan wneud i gymd edrych yn deg, duddio'r ymwybyddiaeth o ddosbarth- diogelu sefydlogrwydd cymd.
    • Er mwyn i gyfalafiaeth llwyddo= angen gweithwyr ufudd ni fu'n herio awdurdod
     • B.a.G addysg cyflenwi gweithlu'r yma
      • 2)BOWELS A GINTIS
       • Prif swydd. addysg = adfywi'r marchad llafur
       • Cynnig damcaniaeth gyfatebol
        • Awgrymu anghydraddoldeb addysgol - adlewyrchu anghyfartaledd y cymd.
         • Anuniongyrchol o fudd i gyfalafiaeth gan wneud i gymd edrych yn deg, duddio'r ymwybyddiaeth o ddosbarth- diogelu sefydlogrwydd cymd.
        • Er mwyn i gyfalafiaeth llwyddo= angen gweithwyr ufudd ni fu'n herio awdurdod
         • B.a.G addysg cyflenwi gweithlu'r yma
          • e.e gweithgar, parchus, cymhelliant i weithio, prydlon, cydwybodus
          • Trwy'r Cwricwlwm Cudd
           • Paratoi disg. i fod yn weithlu dyfodol trwy..
            • Sefyll i athro- wasaidd, derbyn hierarchaeth. Gwasanaeth- derbyn diflastod. Cloch yn canu- fel llinnell cynhyrchu
           • Darparu gweithlu goddefgar sy'n erbyn awdurdod
       • Astudiaeth yn N.Y 237 aelod o bl. uwch mewn ysgol uwchradd
        • Cysylltiad rhwng graddau isel- creadigrwydd. Graddau uchel- prydlondeb + dibynadwyed
       • Gwyb. cael ei rhannu'n becynau taclus fel mae'r gweithle wedi rhannu
        • Swyddi mewn ffatri wedi'i rhannu ohe. gweithle tameidiog hawdd rheoli
      • e.e gweithgar, parchus, cymhelliant i weithio, prydlon, cydwybodus
      • Trwy'r Cwricwlwm Cudd
       • Paratoi disg. i fod yn weithlu dyfodol trwy..
        • Sefyll i athro- wasaidd, derbyn hierarchaeth. Gwasanaeth- derbyn diflastod. Cloch yn canu- fel llinnell cynhyrchu
       • Darparu gweithlu goddefgar sy'n erbyn awdurdod
   • Astudiaeth yn N.Y 237 aelod o bl. uwch mewn ysgol uwchradd
    • Cysylltiad rhwng graddau isel- creadigrwydd. Graddau uchel- prydlondeb + dibynadwyed
   • Gwyb. cael ei rhannu'n becynau taclus fel mae'r gweithle wedi rhannu
    • Swyddi mewn ffatri wedi'i rhannu ohe. gweithle tameidiog hawdd rheoli
  • 1) PIERRE BOURDIEU
   • Defnyddio'r term cyfalaf diwylliannol
    • Gwyb. + sgiliau mae cymd. yn gwerthfawrogi galluogi pobl i lwyddo a chael barch
   • Lot o blant D.G ymwybodol -trwy cymdeithasoli addysg dilyn gwerthoedd dieithr iddynt
    • Tynnu ei hun o gystad. (ysgol) rhy gynnar
     • Felly, addysg cadw plant D.G i ffwrdd o'r swyddi gorau
   • Ffafrio dosb. canol/uwch ohe. wedi selio ar werthfawrogia o ddiwylliant uchel
    • Lot o blant D.G ymwybodol -trwy cymdeithasoli addysg dilyn gwerthoedd dieithr iddynt
     • Tynnu ei hun o gystad. (ysgol) rhy gynnar
      • Felly, addysg cadw plant D.G i ffwrdd o'r swyddi gorau
    • Diwylliant uchel: gwyb. sy' angen addysg i werthfawrogi (ee celf, bale, opera)
     • 1) PIERRE BOURDIEU
      • Defnyddio'r term cyfalaf diwylliannol
       • Gwyb. + sgiliau mae cymd. yn gwerthfawrogi galluogi pobl i lwyddo a chael barch
      • Ffafrio dosb. canol/uwch ohe. wedi selio ar werthfawrogia o ddiwylliant uchel
       • Diwylliant uchel: gwyb. sy' angen addysg i werthfawrogi (ee celf, bale, opera)
        • Cysylltu a gwerth. dosb canol caiff trosglwyddo trwy'r ysgol
       • Felly, pobl D.G dan anfantais
      • Diwylliant Torfol: gwyb. cawn trwy gyfryngau, cysylltu a D.G. Gwyb. am chwaraeon, adloniant, dim angen addysg
     • Cysylltu a gwerth. dosb canol caiff trosglwyddo trwy'r ysgol
    • Felly, pobl D.G dan anfantais
   • Diwylliant Torfol: gwyb. cawn trwy gyfryngau, cysylltu a D.G. Gwyb. am chwaraeon, adloniant, dim angen addysg
  • 3) LOUIS ALTHUSSER
   • Addysg cymdeithasoli plant D.G i dderbyn eu safle (is-raddol) i'r D.C
    • Cyfryngau, gyfraith, crefydd yn atgyfnerthu'r neges yma
   • Addysg paratoi unigolion at byd gwaith, i dderbyn ei safle'n y gymd.
    • Myfyrwyr prif ysgol mwy tebygol dod o gefndir D.C/ proffessiynnol
     • CONNOR A DEWSON
      • un o bob pump myfyrwyr addysg uwch dod o D.G
       • Gallu bod ohe. graddau isel TGAU/Lefel A
        • Ond, lot sydd gyda graddau da dewis ddim parhau
         • Cefnogi'r barn fod addysg yn elitaidd

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Education resources »