SY1 (MODIWL 4)Theori Swyddogyddiaeth

Yn Gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 01-05-15 15:38
View mindmap
 • SY1: Modiwl4 Theori Swyddogyddiaeth
  • Basics Swyddogyddiaeth
   • Gweld cymd. fel system enfawr sy'n gweithio ohe. mae rhannau gwahanol yn cefnogi'i gilydd
    • Tebyg i gorff:
     • Pob rhan a swyddogaeth, wrth i un newid llall yn hefyd, er rhai yn bwysicach angen nhw gyd.
   • TALCOTT PARSONS- cymdeithasegwyr mwyaf enwog y byd am nifer o bl.
   • EMILE DURKHEIM- gwreiddiau'r theori i'w weld gan ei waith
    • TALCOTT PARSONS- cymdeithasegwyr mwyaf enwog y byd am nifer o bl.
   • Pobl ffurfio cymd. ohe rhannu'r un n +g, = CONSENSWS GWERTHOEDD
   • Os mae rhywbeth yn bodoli, rhaid bod pwrpas neu ni fyddai'n bodoli ee plant heb TGAU- i gyflawni swyddi di-sgil
  • Pa swyddogaeth mae diwylliannau ieuenctid yn gyflawni i P.I?
   • PARSONS
    • Yn cymd. trddodiadol, P.I mynd trwy seremoniau i ddod yn oedolyn ee llwyth crocodeil
     • Ddim digwydd yn cymd. gorllewinol, so cyfnod hir rhwng plentyndod ac oedolaeth
    • felly, cymd. angen creu cyfnod arbennig o 'ieuenctid'
     • Ddim digwydd yn cymd. gorllewinol, so cyfnod hir rhwng plentyndod ac oedolaeth
    • I.D yn sywddogaethol ohe. ffordd o ymdopi gyda'r straen a'r trosiad rhwng plentyndod ac oedolaeth
   • Amlwg yn bodoli ohe. P.I dymuno tanysgrifio iddynt ee ffasiwn, ymddygiad, agwedd. Hyn efallai'n ffordd i...
    • 1)Dysgu Rolau oedolion (cymdeithasoli)
     • i)PARSONS
      • PARSONS
       • Yn cymd. trddodiadol, P.I mynd trwy seremoniau i ddod yn oedolyn ee llwyth crocodeil
        • felly, cymd. angen creu cyfnod arbennig o 'ieuenctid'
         • I.D yn sywddogaethol ohe. ffordd o ymdopi gyda'r straen a'r trosiad rhwng plentyndod ac oedolaeth
        • P.I angen ffeindio ffordd o symud o fyd cyfforddus saff y teulu i fyd cystadleuol oedoliaeth. Lle mae statws a enillir yn dominyddu
        • P.I cael eu segregeiddio i sefydliadau addysg i brofi cyfnod hir o gymdeithasoli- dysgu sgiliau cymhleth a gwerthoedd sy'n ei paratoi at gyfrifoldebau oedolion
       • ii)EISENSTADT
        • Datblygu syniadau Parsons
        • Symud i ffwrdd o'i rhieni gallu bod yn anodd, felly I.D cynnig ffordd i ymdopi
         • e.e Brasians- gwrthdaro rhwng ei ffrindiau/rhieni
         • Gan mai hwn yw'r prif swyddogaeth y diwylliant, nid yw astudio cynnwys + gwahaniaethau rhwn yr I.D yn berthnasol
          • YN WAHANOL I FARCSIAETH
        • P.I datblygu hunaniaeth wedi selio ar werthfawrogiad o ddillad +cerdd. tevyg= hwn am eu huno
       • iii) ROSZAK
        • bwlch cenhedlaeth wedi datblygu rhaniad newydd rhwng obl oedd yn disodli gwahaniaethau yn ol dosb.cymd., gender, ethnigedd a'i wneud yn amherthnasol
         • GWERTHUSIAD
          • Ni fydd Marcswyr yn cytuno ohe. maent yn dadlau bod gwahaniaethau mawr ar sut mae P.I o dosb. cymd gwahanol yn mynegi eu hun ee rhwng pyncs a hipis
          • Ffeministiaid hefyd yn dadlau bod gender wedi gwahanu D.I yn nodweddiadol yn y gorffennol
      • 2) Hunaniaeth Grwp: Ymdeimlad o berthyn
       • I.D ateb casgliadol i broblemau ieuenctid. P.I rhwystredig am eu hunaniaethau ohe. ddim yn blant nac yn oedolion.
        • ohe. y rhyddid i arbrofi a steiliau gwahanol, raddol yn aeddfedu- helpu iddynt datblygu personaliaethau sefydlog + paratoi at fod yn oedolyn
         • e.e trwy 5 nodwedd P.I ABERCROMBIE
          • Steil, Grwp Cyfoedion, Iaith, Hamdden, Prynwriaeth
       • Aelodaeth o I.d yn help P.I i demlo mae rhywun yn eu deall, a rhoi deimlad o bwer a rheolaeth
        • I.D ateb casgliadol i broblemau ieuenctid. P.I rhwystredig am eu hunaniaethau ohe. ddim yn blant nac yn oedolion.
         • ohe. y rhyddid i arbrofi a steiliau gwahanol, raddol yn aeddfedu- helpu iddynt datblygu personaliaethau sefydlog + paratoi at fod yn oedolyn
          • e.e trwy 5 nodwedd P.I ABERCROMBIE
           • Steil, Grwp Cyfoedion, Iaith, Hamdden, Prynwriaeth
       • ALBERT COHEN; AMDDIFADEDD STATWS
        • Pa swyddogaeth mae diwylliannau ieuenctid yn gyflawni i P.I?
         • Amlwg yn bodoli ohe. P.I dymuno tanysgrifio iddynt ee ffasiwn, ymddygiad, agwedd. Hyn efallai'n ffordd i...
          • 1)Dysgu Rolau oedolion (cymdeithasoli)
           • i)PARSONS
            • P.I angen ffeindio ffordd o symud o fyd cyfforddus saff y teulu i fyd cystadleuol oedoliaeth. Lle mae statws a enillir yn dominyddu
            • P.I cael eu segregeiddio i sefydliadau addysg i brofi cyfnod hir o gymdeithasoli- dysgu sgiliau cymhleth a gwerthoedd sy'n ei paratoi at gyfrifoldebau oedolion
           • ii)EISENSTADT
            • Datblygu syniadau Parsons
            • Symud i ffwrdd o'i rhieni gallu bod yn anodd, felly I.D cynnig ffordd i ymdopi
             • e.e Brasians- gwrthdaro rhwng ei ffrindiau/rhieni
             • Gan mai hwn yw'r prif swyddogaeth y diwylliant, nid yw astudio cynnwys + gwahaniaethau rhwn yr I.D yn berthnasol
              • YN WAHANOL I FARCSIAETH
            • P.I datblygu hunaniaeth wedi selio ar werthfawrogiad o ddillad +cerdd. tevyg= hwn am eu huno
           • iii) ROSZAK
            • bwlch cenhedlaeth wedi datblygu rhaniad newydd rhwng obl oedd yn disodli gwahaniaethau yn ol dosb.cymd., gender, ethnigedd a'i wneud yn amherthnasol
             • GWERTHUSIAD
              • Ni fydd Marcswyr yn cytuno ohe. maent yn dadlau bod gwahaniaethau mawr ar sut mae P.I o dosb. cymd gwahanol yn mynegi eu hun ee rhwng pyncs a hipis
              • Ffeministiaid hefyd yn dadlau bod gender wedi gwahanu D.I yn nodweddiadol yn y gorffennol
          • 2) Hunaniaeth Grwp: Ymdeimlad o berthyn
           • Aelodaeth o I.d yn help P.I i demlo mae rhywun yn eu deall, a rhoi deimlad o bwer a rheolaeth
            • ALBERT COHEN; AMDDIFADEDD STATWS
             • Defnyddiol i weld pam mae bechgyn dosb.gweithiol yn ymuno a I.D
             • Meddwl mae pawb eisiau bod yn llwyddiannus, sef: cael parch,arian,ty dda, ac eiddo
              • Posib i dosb.canol ohe. mynd i ysgolion dda a chyfleoedd
              • P.I dosb. gweith. mwy tebygol o wynebu methiant: deddf Addysg butler 1944: Ysgolion Uwchradd Modern- dim arholiadau
               • Barn Cohen, bechgyn dosb.gweith. tebygol o wynebu AMDDIFADEDD STATWS
                • dosb.canol cael statws gan rieni, ysgol, ffrindiau ohe. llwyddiant. ond dosb. gweith dim ond gan gyfoedion
                 • Gwobrwyo am wneud pethau drwg; troi gwerthoedd ymddygiad ben i weired. Ffurfio I.D Gwrth-ysgol
                  • Meddwl mae'n swyddogaethol ohe. strategaeth ymdopi
             • Gwerthusiad Cohen
              • Methu defnyddio'i syniad i egluro pam dosb.can. ffurfio I.D- ee Hipis (ganddynt lot o statws felly nid amddifadedd Statws yw'r rheswm)
              • Gan ferched llai o statws na bechgyn ond llai teb. ffurfio I.D
               • e.e Teddy Boys- statws merched dybynnu ar ei chariad
         • Defnyddiol i weld pam mae bechgyn dosb.gweithiol yn ymuno a I.D
         • Meddwl mae pawb eisiau bod yn llwyddiannus, sef: cael parch,arian,ty dda, ac eiddo
          • Posib i dosb.canol ohe. mynd i ysgolion dda a chyfleoedd
          • P.I dosb. gweith. mwy tebygol o wynebu methiant: deddf Addysg butler 1944: Ysgolion Uwchradd Modern- dim arholiadau
           • Barn Cohen, bechgyn dosb.gweith. tebygol o wynebu AMDDIFADEDD STATWS
            • dosb.canol cael statws gan rieni, ysgol, ffrindiau ohe. llwyddiant. ond dosb. gweith dim ond gan gyfoedion
             • Gwobrwyo am wneud pethau drwg; troi gwerthoedd ymddygiad ben i weired. Ffurfio I.D Gwrth-ysgol
              • Meddwl mae'n swyddogaethol ohe. strategaeth ymdopi
         • Gwerthusiad Cohen
          • Methu defnyddio'i syniad i egluro pam dosb.can. ffurfio I.D- ee Hipis (ganddynt lot o statws felly nid amddifadedd Statws yw'r rheswm)
          • Gan ferched llai o statws na bechgyn ond llai teb. ffurfio I.D
           • e.e Teddy Boys- statws merched dybynnu ar ei chariad
     • Gwerthusiad Swyddogyddiaeth
      • Cynnig llawer o bwyntiau synhwyrol a defnyddiol ond yn rhy cyffredinol
       • Profiadau o dyfu fyny'n amrywio yn ol dosbarth, ethnigedd, gender
      • Gor-ddweud mor wahanol yw I.D P.I i weddill y cymd
      • Tueddu cymryd yn ganiataol bod popeth yn digwydd er les y gymd.
       • Marcswyr tynnu sylw at I.D bod yn bod yn protest yn erbyn ecsploitiaeth ac anghyfiawnder ee Skinheads- gwneud pethau anghyfreithlon + hiliol

    Comments

    No comments have yet been made

    Similar Sociology resources:

    See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »