SY2(Modiwl 2) Theori Labelu

Yn gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 23-04-15 18:04
View mindmap
 • Sut mae prosesau o fewn ysgolion yn effeithio ar sut mae plant yn cyflawni?Theori Labelu
  • Rhyngweithwyr
   • canolbwyntio ar ryngweithiadau ar raddfa fach, enwedig yn ystafell dosbarth - yr ystyron a ddaw o'r rhyngweithiad a'r perthnasau a ddatblygir
   • Rhryngweithiadau'n effeithio'n nodweddiadol ar brofiad plentyn o ysgol; setio, cosbi a chanmol, sut gall plant negyddu eu profiadau o'r ysgol i fantais ei hun
   • Proffwydoliaeth hunan-gyflawnol
    • Athrawon labelu disg yn alluog neu'n angalluog- disg. yn ymddwyn yn ol y canfyddiadau hyn. Pobl cyflawni yn ol disgwyliadau pobl eraill ohonyn nhw
  • DAVID H HARGREAVES
   • Rhyngweithwyr
    • canolbwyntio ar ryngweithiadau ar raddfa fach, enwedig yn ystafell dosbarth - yr ystyron a ddaw o'r rhyngweithiad a'r perthnasau a ddatblygir
    • Rhryngweithiadau'n effeithio'n nodweddiadol ar brofiad plentyn o ysgol; setio, cosbi a chanmol, sut gall plant negyddu eu profiadau o'r ysgol i fantais ei hun
    • Proffwydoliaeth hunan-gyflawnol
     • Athrawon labelu disg yn alluog neu'n angalluog- disg. yn ymddwyn yn ol y canfyddiadau hyn. Pobl cyflawni yn ol disgwyliadau pobl eraill ohonyn nhw
   • Diddordeb ffordd mae athrawon yn 'adnabod' ac yna labelu disg. awgrymodd 3 cam
    • 1) athrawon beirniadu disg. ar sail ymddangosiad + ymddygiad
    • 2) Caiff y barnau eu cadarnhau neu gwrthod (gan athrawon eraill fel arfer)
    • 3) Barn yr athro wedi'i wneud, pob weithred y dyfodol cael eu hasesu yn ol y canfyddiad hwn = Labelu
  • CICOUREL A KITSUSE (UDA)
   • Gall ffactorau sy'n effeithio ar athrawon gan asesu myfyrwyr fod ar sail ; ymddangosiad, moesau, dillad
    • Rhan i gyd cael eu hadnabod o Dosb. Cymd.
     • Gwaith wedi'i cefnogi gan lot o ymchwil, tebygol athrawon barnu plant ar sail dosb. cymd a nodweddion oni bai am allu
  • 1) Disgwyliadau Athrawon
   • BECKER
    • (Sylf. theori- y disgybl delfrydol)
    • 1) Methodoleg; Cyfweld a 60 athro o Chicago
    • 2) Canlyniadau: Athra. a syniad o disgybl delfrydol- cymhelliant i weithio, ymddwyn yn dda
     • Cael ei ddefnyddio i feirniadu disg.
      • Cyd-fynd; plant set top o D.C. Mynd yn ei erbyn: plant set gwaelod o D.G
    • 3) Casgliad; athrawon trin plant fel gweithwyr, disg. D.G cael ei trin fel problem. Labelu cael effaith sylweddol ar addysg
   • ROSENTHAL A JACOBSON
    • Yn ei llyfr, awgrymu gall agwedd athrawon at blant effiethio ar lefel o wybodaeth byddent yn trosgwyddo i'r plant
    • AStudiaeth y Spurters; Methodoleg- ysgol Gynradd California, dull yw arbrawf. Disgyblion i gyd cael IQ test ar ddechrau- athrawon cael rehstr enwau o'r rhai 'disglair'
     • OND yr enwau wedi'i ddewis ar hap, erbyn yr ail IQ test, y rhai disgqylir i fod yn ddisglair yn wella'n fwy sylweddol na gweddill y dosb.
     • Felly, disgwyliadau athrawon o ddisg. effiethio ar gyflawniad y disg- enwedig rhai yn dosbarth iau
    • GWERTHUSO
     • Anfoesegol- celwydd i'r athrawon er yn anghenrheidiol i'r arbrawf ddigwydd.
      • Pwrpas yr arbrawf oedd gweld os oedd dysgu'n ffactor yn effeithio ar gyrhaeddiad plant
       • Angen celwyddi weithiau i ddarg. pethau anghyfforddus mewn cymd.
     • Dibynadwyedd isel- rhai sydd wedi trio ail-adrodd, heb gael canlyniadau tebyg
      • Defnddio samplu ar hap- gall y rhai a ddewiswyd wedi bod yn rhai fwy alluog
     • Diffyg cynrhychioldeb- dim ond 1 ysgol gynradd
   • HARGREAVES- Negydu
    • Meddwl angen edrych ar ddylanwad disg. eu hyn yn y proses labelu ( proses 2 ffordd)
     • Disg. gallu negydu eu profiad ysgol ee cael estyniadau, cymharu ag athrawon erail, athrawon cynnig sancisynau- gwneuch y gwaith= gadael yn gynnar
     • Fodd bynnnag, gan rai plant mwy o bwer i negydu- rhai sydd yn setiau uchel fel arfer
    • Sut mae prosesau o fewn ysgolion yn effeithio ar sut mae plant yn cyflawni?Theori Labelu
     • DAVID H HARGREAVES
      • Diddordeb ffordd mae athrawon yn 'adnabod' ac yna labelu disg. awgrymodd 3 cam
       • 1) athrawon beirniadu disg. ar sail ymddangosiad + ymddygiad
       • 2) Caiff y barnau eu cadarnhau neu gwrthod (gan athrawon eraill fel arfer)
       • 3) Barn yr athro wedi'i wneud, pob weithred y dyfodol cael eu hasesu yn ol y canfyddiad hwn = Labelu
     • CICOUREL A KITSUSE (UDA)
      • Gall ffactorau sy'n effeithio ar athrawon gan asesu myfyrwyr fod ar sail ; ymddangosiad, moesau, dillad
       • Rhan i gyd cael eu hadnabod o Dosb. Cymd.
        • Gwaith wedi'i cefnogi gan lot o ymchwil, tebygol athrawon barnu plant ar sail dosb. cymd a nodweddion oni bai am allu
     • 1) Disgwyliadau Athrawon
      • BECKER
       • (Sylf. theori- y disgybl delfrydol)
       • 1) Methodoleg; Cyfweld a 60 athro o Chicago
       • 2) Canlyniadau: Athra. a syniad o disgybl delfrydol- cymhelliant i weithio, ymddwyn yn dda
        • Cael ei ddefnyddio i feirniadu disg.
         • Cyd-fynd; plant set top o D.C. Mynd yn ei erbyn: plant set gwaelod o D.G
       • 3) Casgliad; athrawon trin plant fel gweithwyr, disg. D.G cael ei trin fel problem. Labelu cael effaith sylweddol ar addysg
      • ROSENTHAL A JACOBSON
       • Yn ei llyfr, awgrymu gall agwedd athrawon at blant effiethio ar lefel o wybodaeth byddent yn trosgwyddo i'r plant
       • AStudiaeth y Spurters; Methodoleg- ysgol Gynradd California, dull yw arbrawf. Disgyblion i gyd cael IQ test ar ddechrau- athrawon cael rehstr enwau o'r rhai 'disglair'
        • OND yr enwau wedi'i ddewis ar hap, erbyn yr ail IQ test, y rhai disgqylir i fod yn ddisglair yn wella'n fwy sylweddol na gweddill y dosb.
        • Felly, disgwyliadau athrawon o ddisg. effiethio ar gyflawniad y disg- enwedig rhai yn dosbarth iau
       • GWERTHUSO
        • Anfoesegol- celwydd i'r athrawon er yn anghenrheidiol i'r arbrawf ddigwydd.
         • Pwrpas yr arbrawf oedd gweld os oedd dysgu'n ffactor yn effeithio ar gyrhaeddiad plant
          • Angen celwyddi weithiau i ddarg. pethau anghyfforddus mewn cymd.
        • Dibynadwyedd isel- rhai sydd wedi trio ail-adrodd, heb gael canlyniadau tebyg
         • Defnddio samplu ar hap- gall y rhai a ddewiswyd wedi bod yn rhai fwy alluog
        • Diffyg cynrhychioldeb- dim ond 1 ysgol gynradd
      • HARGREAVES- Negydu
       • Meddwl angen edrych ar ddylanwad disg. eu hyn yn y proses labelu ( proses 2 ffordd)
        • Disg. gallu negydu eu profiad ysgol ee cael estyniadau, cymharu ag athrawon erail, athrawon cynnig sancisynau- gwneuch y gwaith= gadael yn gynnar
        • Fodd bynnnag, gan rai plant mwy o bwer i negydu- rhai sydd yn setiau uchel fel arfer
      • AStudiaeth WILLIAM CHAMBLISS
       • Yn Prifysgol Hannibal (nid enw go iawn) aarsylwi ar 2 grwp- The Saints a The Roughnecks
        • The Saints
         • 8 bachgen o gefndir dosb.canol gwyn, cymryd rhan yn gweithgareddau ysgol, ymwneud a lot o dramgwyddiaeth
          • Cyd-weithio i gael ei esgusodi o wersi ASAp- ee ymarfer Drama, athrawon credu ohe. ei bod nhw'n disgyblion 'da'
           • Gyrru i ffwrdd, , bod yn niwsans yn caffis, vandalism, ddim gweld eu hyn fel troseddwyr ond yn lle yn hwyl
          • Cyd-fynd a syniad BEcker o'r disg. delfrydol; dillad neis, car neis, manners dda
         • Llwyddiannus yn yr ysgol ohe. twyllo,
          • Os yn methu - gallu negydu (HARGREAVES) ei bod nhw gallu gwneud yn well
         • Gallu negydu gyda'r heddlu- ohe. convinced ei bod nhw'n bechgyn dda jyst eisiau hwyl
        • The Roughnecks
         • 6 bachgen r'un oedran a'r Saints, ymwneud ar un faint o dramgwyddiaeth
          • Ond pawb yn meddwl sicr o ddiweddu mewn trwbwl ohe. ddim wedi gwisgo mor smart,ddim mor cyfoethog
         • Ohe. dim car/arian, angen loetran ar gorneli stryd= pawb gallu'u gweld
          • Heddlu'n harasson nhw, wedyn y bechgyn yn ymateb yn grac, pob un ohonynt wedi'i harestio o leiaf unwaith
         • Mynychu ysgol yn aml ac ymddwyn weddol dda, ond os odd athra. yn ei bygio- arwain @ drwbwl, un wedii cael ei 'threateno'
          • Athrawon yn ei diffinio- diffyg diddordeb yn llwyddo, pendant o gyrraedd trwbwl
       • S+R wedi cyflawni proffwydoliaeth hunan-gyflawnol
        • 7 o'r Saints wedi graduateo , doctor, lawyer, ymchwil, safle excecutive
        • Roughnecks- 2 wedi dod yn athrawon byw bywyd sefydlog, 2 trosedddwyr dyfrifol, 2 o amgylch y ffiniau o drwbl
     • GWERTHUSIAD O THEORI LABELU
      • Ffocws ar y person mewn grym yn rhoi'r label yn effaith y label ar y dioddefwr- anwybyddu'r posibilrwydd taw'r dioddefwyr a dechreuodd y proses- ee ymddygiad drwg plentym = haeddu anghymeradwyaeth yr athro
       • Gall disgyblion gwrthryfela a gwrthod ysgol yn gynnar yn eu gyrfa ysgol- proses yn dechrau a'r myfyrwyr nid yr athro/ysgol
      • Awgrymu unwaith caiff plentyn eu labelu yna byddent yn gwrthod ysgol= cyflawni proffwydoliaeth hunan-gyflawnol
       • Gall labelu negyddol cael effiath i'r gwrthwyneb- eisiau gweithio'n galed i wrthod barnau'r athrawon a profi'n anghywir
        • ee HEIDI SAFIA- MIRZA (ffeminist)
         • gweithio a merched du + asiaidd- merched yn gwrthod y labeli a daeth lwyddiant academaidd yn rhan o broses o wrthwynebiad i labelu athro
          • Proses o'r enw gwrthwynebiad
     • SETIO A FFRYDIO- trefnidaeth ysgol
      • O 1992 ymlaen canlyniadau pobl arholiad cael eu cyflwyno- arwian at dablau'r gyngrair
       • Gobaith oedd i gynyddu'r cystadleuaeth thwng ysgolion= gwella perfformiad
       • Arweinau hyn at setio yn y gred gallai arwain at welliant mewn perfformiad
        • NELL KEDDIE
         • beirniadol o setioohe meddwl plant rhoi ddim rhoi'r un gwyb i blant ym mhob set
          • Cadw gwyb. o blant yn setiau gwaelod= arwian at fethiant
        • YOUDELL A GILLBORN
         • Credu athrawon ystyried rhai grwpiau ethnig lleiafrifol debygol o gael llai o allu- felly wedi eu gorgynrychioli'n y setiau is
   • AStudiaeth WILLIAM CHAMBLISS
    • Yn Prifysgol Hannibal (nid enw go iawn) aarsylwi ar 2 grwp- The Saints a The Roughnecks
     • The Saints
      • 8 bachgen o gefndir dosb.canol gwyn, cymryd rhan yn gweithgareddau ysgol, ymwneud a lot o dramgwyddiaeth
       • Cyd-weithio i gael ei esgusodi o wersi ASAp- ee ymarfer Drama, athrawon credu ohe. ei bod nhw'n disgyblion 'da'
        • Gyrru i ffwrdd, , bod yn niwsans yn caffis, vandalism, ddim gweld eu hyn fel troseddwyr ond yn lle yn hwyl
       • Cyd-fynd a syniad BEcker o'r disg. delfrydol; dillad neis, car neis, manners dda
      • Llwyddiannus yn yr ysgol ohe. twyllo,
       • Os yn methu - gallu negydu (HARGREAVES) ei bod nhw gallu gwneud yn well
      • Gallu negydu gyda'r heddlu- ohe. convinced ei bod nhw'n bechgyn dda jyst eisiau hwyl
     • The Roughnecks
      • 6 bachgen r'un oedran a'r Saints, ymwneud ar un faint o dramgwyddiaeth
       • Ond pawb yn meddwl sicr o ddiweddu mewn trwbwl ohe. ddim wedi gwisgo mor smart,ddim mor cyfoethog
      • Ohe. dim car/arian, angen loetran ar gorneli stryd= pawb gallu'u gweld
       • Heddlu'n harasson nhw, wedyn y bechgyn yn ymateb yn grac, pob un ohonynt wedi'i harestio o leiaf unwaith
      • Mynychu ysgol yn aml ac ymddwyn weddol dda, ond os odd athra. yn ei bygio- arwain @ drwbwl, un wedii cael ei 'threateno'
       • Athrawon yn ei diffinio- diffyg diddordeb yn llwyddo, pendant o gyrraedd trwbwl
    • S+R wedi cyflawni proffwydoliaeth hunan-gyflawnol
     • 7 o'r Saints wedi graduateo , doctor, lawyer, ymchwil, safle excecutive
     • Roughnecks- 2 wedi dod yn athrawon byw bywyd sefydlog, 2 trosedddwyr dyfrifol, 2 o amgylch y ffiniau o drwbl
  • GWERTHUSIAD O THEORI LABELU
   • Ffocws ar y person mewn grym yn rhoi'r label yn effaith y label ar y dioddefwr- anwybyddu'r posibilrwydd taw'r dioddefwyr a dechreuodd y proses- ee ymddygiad drwg plentym = haeddu anghymeradwyaeth yr athro
    • Gall disgyblion gwrthryfela a gwrthod ysgol yn gynnar yn eu gyrfa ysgol- proses yn dechrau a'r myfyrwyr nid yr athro/ysgol
   • Awgrymu unwaith caiff plentyn eu labelu yna byddent yn gwrthod ysgol= cyflawni proffwydoliaeth hunan-gyflawnol
    • Gall labelu negyddol cael effiath i'r gwrthwyneb- eisiau gweithio'n galed i wrthod barnau'r athrawon a profi'n anghywir
     • ee HEIDI SAFIA- MIRZA (ffeminist)
      • gweithio a merched du + asiaidd- merched yn gwrthod y labeli a daeth lwyddiant academaidd yn rhan o broses o wrthwynebiad i labelu athro
       • Proses o'r enw gwrthwynebiad
  • SETIO A FFRYDIO- trefnidaeth ysgol
   • O 1992 ymlaen canlyniadau pobl arholiad cael eu cyflwyno- arwian at dablau'r gyngrair
    • Gobaith oedd i gynyddu'r cystadleuaeth thwng ysgolion= gwella perfformiad
    • Arweinau hyn at setio yn y gred gallai arwain at welliant mewn perfformiad
     • NELL KEDDIE
      • beirniadol o setioohe meddwl plant rhoi ddim rhoi'r un gwyb i blant ym mhob set
       • Cadw gwyb. o blant yn setiau gwaelod= arwian at fethiant
     • YOUDELL A GILLBORN
      • Credu athrawon ystyried rhai grwpiau ethnig lleiafrifol debygol o gael llai o allu- felly wedi eu gorgynrychioli'n y setiau is

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Education resources »