Bioleg

HideShow resource information
Ffactorau Etifeddol (5)
>Lliw llygaid >Siap Llabedu Clust >Lliw gwallt naturil >Siap Trwyn >Rhyw
1 of 30
Ffactorau Amgylcheddol (4)
>Steil Gwallt >Creithiau >Tatw >Maint Ewynau
2 of 30
Ffactorau Amgylcheddol ac Etifeddol (5)
>Siap wyneb >Lliw croen >Siap corff >Siap aeliau >Taldra
3 of 30
Capileriau - Rhy Boeth
FASOYMLEDU mwy o gwaed i'r croen
4 of 30
Capileriau - Rhy oer
FASOCYFANGU llai o waed i'r croen
5 of 30
Chwarren Chwys - Rhy Boeth
Cynhyrchu mwy o chwys ..Dwr yn Anweddu
6 of 30
Chwarren Chwys - Rhy Oer
Cynhyrchu llai o chwys ..llai o dwr yn anweddu
7 of 30
Cyhyryn Sythu - Rhy Boeth
CYFANGU Blew yn gorwedd
8 of 30
Cyhyryn Sythu - Rhy oer
YMLACIO Blew yn sefyll, aer yn ynysu'r corff
9 of 30
Cadwyn Bwyd
Cynhyrchyddion -> Llysyddion -> Cigysyddion
10 of 30
Llysysydd
Anifail sy'n bwyta planhigion yn unig
11 of 30
Cigysydd
Anifail sy'n bwyta anifeiliaid eraill yn unig
12 of 30
Hollysydd
Anifail sy'n bwyta anifeliaid a phlanhigion
13 of 30
Defnyddiwr/Ysydd
Organeb su'n bwyta organebau eraill i ennill egni a defnyddiau crai
14 of 30
Ysglyfaethwr
Anifail sy'n hela anifail arall
15 of 30
Ysglyfaeth
Anifail sy'n cael ei hela gan anifail arall
16 of 30
Amrywiad Parhaus
Dibynnu ar y Nifer o ennynau e.e. Taldra (rhywbeh gallwch mesur - range)
17 of 30
Amrywiad Amharhaus
1 Gennyn yn ei effeithio e.e. Siap Clustiau, grwp gwaed ( gorfod bod mewn 1 grwp penodol)
18 of 30
Mitosis
>Clonau >Atgenhedlu ANRHYWIOL >Tyfu + Atgyweirio (Rhannu unwaith a'r clonau dal gyda 46 cromosom)
19 of 30
Meiosis
>Gametau - Sbermgell -Wy gell >Atgenhedlu RHYWIOL (Rhannu 2 waith i dau set o 46 cromosom ac yna 4 set o 23 cromosom)
20 of 30
Fertebriaid
asgwrn cefn
21 of 30
Anfertebriaid
heb asgwrn cefn
22 of 30
Effaith bodau dynol ar yr agylchedd
>Angen mwy o fwyd >Angen mwy o dir amaeth
23 of 30
Cell
-Cell Bilen -Cytoplasm -Cnewyllyn -Parau o cromosomau (46 par / 23 sengl)
24 of 30
Par o gromosomau
Par o enynnau (2 fersiwn gwahanol = Alelau) DNA - HELICS DWBL Gwybodaeth ar sut i wneud PROTINAU
25 of 30
Treulio Bwyd
Bwyd -> Bwyta + Treulio -> Amsugno glwcos i'r gwaed -> Pancreas: Monitro ac yn rhyddhau inswlin -> Gwaed -> Afu+Cyhyrau -> Glwcos @> Glycogen
26 of 30
Sylweddau mewn PLANHIGION (" " Anifeiliaid)
1.Marw: mewn bacteria a ffyngau 2.Ffosileiddio: mewn tanwyddau ffosil 3.Bwydo: Sylweddau mewn anifeiliaid 4. CO2 i'r aer
27 of 30
Ffosileiddio: Mewn Tanwyddau Ffosil
-> CO2 yn yr aer
28 of 30
Marw: Mewn bacteria a ffyngau
CO2 yn yr aer
29 of 30
Y Cylchred Carbon
Ffotosynthesis, Resbiradaeth, Bwydo, Marw, Ffoileiddio
30 of 30

Other cards in this set

Card 2

Front

>Steil Gwallt >Creithiau >Tatw >Maint Ewynau

Back

Ffactorau Amgylcheddol (4)

Card 3

Front

>Siap wyneb >Lliw croen >Siap corff >Siap aeliau >Taldra

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

FASOYMLEDU mwy o gwaed i'r croen

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

FASOCYFANGU llai o waed i'r croen

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Envriroment, Health resources »