Bioleg 1

View mindmap
 • Bioleg 1
  • Amrywiaeth bywyd, addasiad a chystadlaeaeth
   • Dosbarthiad-grwpiau disgrifiadol
    • Dosbarthu trwy'r 5 teyrnas:  1)bacteria 2)organebau ungellog 3)planhigion 4)ffyngu         5)anifeiliaid
    • Dosbarthu trwy dadansoddi DNA:             1)frysau          2)bacteriau 3)pob organeb sy'n cynnwys cnewyllyn
    • Enwir yr organebau trwy ddefnyddio'r system finomaidd sydd yn y iaith Lladin
   • Addasiad
    • Mae gan organebau addasiadau morffolegol (siap organeb) ac addasiad ymddygiadolsy'n eu galluogi nhw i oroesi yn ei hamgylchedd.
    • Arth wen
     • Lliw gwyn- cuddliw da
     • Ffwr trwchus
     • Coesau cryf
     • Crafangay mawr
     • Haen drwchus o fraster o dan y croen
     • Clustiau bach
     • Traed mawr llydan
    • Camel
     • Crwbi i storio braster
     • storio llawer o ddwr
     • yfed 10L o ddwr mewn munud
     • eiliau a blew hir
     • traed mawr llydan
     • coesau hir- cadw uwchben y llawr poeth
     • ddim yn chwysu
     • lliw tywod- cuddliw da
   • Chystadlaeaeth
    • Factorau sy'n effeithio ar boblogaeth planhigion
     • Cystadlaeaeth am olau, dwr a mwynau.
     • Nifer y Llysyddion
     • Clefydau
     • Llygredd
    • Ffactorau sy'n effeithio ar boblagaeth anifailiaid
     • cystadlaeaeth am fwyd a dar
     • Llygredd
     • Clefydau
     • nifer yr ysglafaethwyr
  • Amrywiaeth
   • atalgynhedlu
    • Rhywiol
     • epil yn wahanol yn enetg
     • epil yn datblygu o ddau rhiant
     • amrywiaeth rhwng yr epil
    • Anrhywiol
     • epil yr unfath yn enetig (cloniau)
     • dim amrywiaeth rhwng yr epil
     • datblygu o un rhiant
   • Miwtiadau
    • Miwtiadau yw newid genyn neu cromosom. Gall fod yn niweidiol neu fanteisiol. Mae nhw'n cael ei achosi gan ymbelydredd, pelydriad uwchfioled, peledr x, gama a cemegion fel tar.
   • Ffibrosis codennog
    • Mwcws trwchus yn yr ysgyfaint
    • Rhaid cael ffisiotheropi o leiaf unwaith y dydd er mwyn symud y mwcws o'r ysgyfaint
    • Clefyd etifeddol
   • Amrywiad
    • Parhaus
     • Cael ei rhioli gan fwy nag un set o enynau
     • Cael ei effeithio gan yr amgylchedd
    • Amharaus
     • Cael ei rheoli gan un set o enynau
     • Hyn yn ganlyniad o wybodaeth genetig

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Adaptations of organisms to their environment resources »