Bioleg

  • Created by: seelias1
  • Created on: 11-04-17 21:04
Beth ydy pob organeb wedi'i gwneud o?
Celloedd
1 of 14
Beth yw'r enw am y dau fath gwahanol gallai gell fod?
ungellog neu'n amlgellog
2 of 14
Y gell yw 'uned' sylfaenol bywyd
Cywir
3 of 14
Caiff celloedd ei ffurfio o gelloedd sy'n bodoli eisioes yn ystod _________
cellraniad
4 of 14
Beth sy'n digwydd i wybodaeth etifeddol (DNA) yn ystod cellraniad?
Cael ei phasio o gell i gell
5 of 14
Mae microsgopau golau'n eich galluogi chi i weld y ddelwedd oherwydd bod _____________ yn mynd drwyddi
golau
6 of 14
Beth yw'r uchafswm gallwch chwyddo delwedd drwy ddefnyddio microsgop golau?
x1,000
7 of 14
Beth ydy electronmicrosgop yn ei ddefnyddio er mwyn gallu chwyddo delwedd?
paladr o electronau
8 of 14
Beth yw'r uchafswm gallwch chwyddo delwedd drwy ddefnyddio electronmicrosgop
x50,000,000
9 of 14
Gallwch weld lliw'r delwedd wrth ddefnyddio electronmicrosgop
Anghywir
10 of 14
Dim ond celloedd byw gallwch astudio wrth ddefnyddio electronmicrosgop
Anghywir
11 of 14
O ganlyniad i electronmicrosgopau, llwyddodd gwyddonwyr i ddarganfod adeileddau mewnol celloedd
Cywir
12 of 14
Mae laserau'n defnyddio cyfrifiadur i greu delwedd drwy sganio gwrthrych yn y microscop
Cywir
13 of 14
Wrth ddefnyddio microgopeg sganio laser cydffocal mae hyn yn galluogi i greu delweddau ______________
manwl iawn
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

Beth yw'r enw am y dau fath gwahanol gallai gell fod?

Back

ungellog neu'n amlgellog

Card 3

Front

Y gell yw 'uned' sylfaenol bywyd

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Caiff celloedd ei ffurfio o gelloedd sy'n bodoli eisioes yn ystod _________

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth sy'n digwydd i wybodaeth etifeddol (DNA) yn ystod cellraniad?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Damcaniaeth Celloedd a Microsgopeg resources »