Bioleg 2

Mae popeth byw wedi'i wneud o...
Celloedd
1 of 23
Mae celloedd yn fach iawn, felly mae rhaid defnyddio beth i'w gweld?
Microsgop
2 of 23
Pa 3 peth sy'n debyg rhwng cell anifail a cell planhigyn?
Cytoplasm, Cnewyllyn a Cellbilen
3 of 23
Pa 3 peth sydd gan cell planhigyn ond sydd ddim gan cell anifail?
Cellfur, Gwagolyn a Cloroplastau
4 of 23
Beth yw swyddogaeth Cellbilen?
Rheoli beth sy'n mynd i fewn ac allan o'r gell
5 of 23
Beth yw swyddogaeth y Cnewyllyn?
Rheoli'r gell (Cynnwys DNA)
6 of 23
Beth yw swyddogaeth Cytoplasm?
Adweithiau Cemegol
7 of 23
Beth yw swyddogaeth y Cellfur?
Cynnal y gell ac wedi'i wneud o seliwlos
8 of 23
Beth yw swyddogaeth Cloroplast?
Cynnwys y cloroffyl sy'n amsugno egni golau'r haul ar gyfer ffotosynthesis
9 of 23
Beth yw swyddogaeth Gwagolyn?
Cynnal y gell a chynwys nodd
10 of 23
Pa gell sy'n gyfrifol am dal bacteria, llwch a paill?
Siliraidd-cilia, sy'n cael ei ffeindio yn y tracea
11 of 23
Pa gell sy'n gyfrifol am Ffotosynthesis?
Balis-sy'n cael ei ffeindio yn y cloroplastau. Mae dim ond celloedd planhigion sy'n cael cloroplastau
12 of 23
Pa gell sy'n gyfrifol am cario ocsigen?
Cell coch-mae'n siap deugell crwn
13 of 23
Pa gell sy'n gyfrifol am amsugno H20 a mwynau?
Gwreidddflew-mae gan cell planhigyn cellfur ac gwagolyn
14 of 23
Pa gell sy'n gyfrifol am ffrwythloni wy?
Sberm
15 of 23
Enwch y celloedd mewn embryo sy'n gall cael eu defnyddio i atgyweirio meinwe sydd wedi'i niweidio neu i drin clefyd.
Celloedd bon
16 of 23
Ble yn y gell mae'r DNA?
Cnewyllyn
17 of 23
Beth yw diffiniad gennyn?
Darna byr o gromosomau yw gennyn
18 of 23
Beth yw diffiniad DNA?
DNA wedi'i wneud o ddwy gadwyn hir o foleciwlau siwgr a ffosffad bob yn ail wedi'i gysylltu a basa.
19 of 23
Beth yw'r pedwar bas par?
Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) a Gwanin (G)
20 of 23
Sut ydych chi'n paru'r basau?
A-T a C-G BOB AMSER
21 of 23
Yn y cytoplasm mae'r codau tripled hyn yn cael eu defnyddio i adnabod asidau amino a'u cyylltu ynghyd gan ffurfio beth?
Proteinau
22 of 23
Mae ensym wedi ei wnaud o ________ gan gelloedd byw.
Protein
23 of 23

Other cards in this set

Card 2

Front

Mae celloedd yn fach iawn, felly mae rhaid defnyddio beth i'w gweld?

Back

Microsgop

Card 3

Front

Pa 3 peth sy'n debyg rhwng cell anifail a cell planhigyn?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pa 3 peth sydd gan cell planhigyn ond sydd ddim gan cell anifail?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth yw swyddogaeth Cellbilen?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »