Bioleg 3

Enwch 4 rhan y gwaed
Celloedd coch, Celloedd gwyn, Platennau, Plasma
1 of 46
Swyddogaeth celloedd coch
Cario ocsigen, Llawn pigment coch (haemoglobin), Siâp deugeugrwn
2 of 46
Swyddogaeth celloedd gwyn
Bwyta bacteria, Creu gwrthgyrff (antibodies), Gwrth docsin (anti toxin)
3 of 46
Swyddogaeth Plasma
Hylif melyn tryloyw, cyfrwng cludo - celloedd, ionau, cemegion treulio (asidau brasterog, asidau amino, glyserol, glwcos), gwres, Wrea/CO2
4 of 46
Swyddogaeth Plantennau
Ceulo'r (clot) gwaed
5 of 46
Beth yw 3 math o bibellau gwaed?
Rhydweli, Gwythiennau, Capilariau
6 of 46
Priodweddau Rhydweli
Ffibrau elastig yn ei muriau, Gwaed yn pwmpio i'r rhydweli yn gyflym iawn, dan wasgedd uchel, felly ffibrau elastig yn ymestyn, Cyfangu gan wasgu'r gwaed tuag at y capilari
7 of 46
Priodweddau Capilari
Muriu mor denau fel gall hylif o'r gwaed llifo trwyddo, Hylif hwn yn mynd â bwyd ac ocsigen i gelloedd y corff, Hefyd yn mynd â charbon deuocsid a chynhyrchion gwastraff eraill
8 of 46
Priodweddau Gwythien
Lletach na rhydweli, Muriau teneuach na rhydweli, Gwaed yn llifo trwyddynt yn arafach, Falfiau i rwystro'r gwaed rhag llifo tuag yn ôl
9 of 46
Beth yw 3 rhan y system nerfol?
Ymenydd, Madryddion y cefn, Nerfau
10 of 46
Beth yw'r organnau synhwyro?
Llygaid, Trwyn, Tafod, Croen, Clust
11 of 46
Symbyliad yr organnau synhwyro?
Lly-Golau, Tr-Cemegion yn yr aer, Ta-Cemegion yn eich bwyd, Cr-Tymhereddd/Gwasgedd/Cyffyrddiad, Cl-Tonnau sain
12 of 46
Beth yw'r Llwybr Atgyrch?
Symbyliad - Derbynnydd - Nerfgell Synhwyraidd - Nerfgell Cysylltiol - Nerfgell Echddygol - Effeithydd
13 of 46
Enwch esiampl o weithred atgyrch
Tynnu'n nôl - Pam? Gyflym, Awtomatig, Amddiffynnol
14 of 46
Swyddogaeth y Cornbilen?
Plygu golau i fewn i'r llygaid
15 of 46
Swyddogaeth y Cannwyll?
Gadael golau i fewn i'r llygad
16 of 46
Swyddogaeth yr Iris?
Newid maint y gannwyll
17 of 46
Swyddogaeth y Lens?
Ffocysu'r delwedd ar y retina
18 of 46
Swyddogaeth y Sglera?
Cadw siâp + Amddiffyn y llygad (gwydn)
19 of 46
Swyddogaeth y Coroid?
Haen dywyll + Stopio golau adlewyrchu tu fewn i'r llygad
20 of 46
Swyddogaeth y Nerf Optig?
Gyrru neges i'r ymennydd
21 of 46
Swyddogaeth y Dallbwynt?
Ble mae'r pibellau gwaed/nerf optig wedi ei gysylltu
22 of 46
Swyddogaeth y Retina?
Haen o gelloedd sensitif i olau
23 of 46
Beth yw swyddi'r arennau?
1. Gwaredu WREA ac halwynau allan o'r gwaed 2. Osmoreolaeth - rheoli lefelau dwr yn y corff
24 of 46
Swyddogaeth y Gwythien Arennol?
Cludo gwaed glan i weddill y corff
25 of 46
Swyddogaeth yr Aren?
Hidlo sylweddau allan o'r gwaed
26 of 46
Swyddogaeth yr Wreter?
Cludo troeth i'r bledren
27 of 46
Swyddogaeth yr Wrethra?
Cludo troeth allan o'r corff
28 of 46
Swyddogaeth y Bledren?
Storio troeth
29 of 46
Swyddogaeth y Cyhyr Modrwyog?
Rheoli llif y troeth
30 of 46
Swyddogaeth y Rhydweli Arennol?
Cludo gwaed "budr" i'r arennau
31 of 46
Enwch prosesau'r Neffron?
Uwch hidlo, Adamsugno
32 of 46
Disgrifiwch y broses Uwch hidlo?
Ble mae pob sylwedd arwahân i molecylau mawr a chelloedd coch yn cael eu tynnu allan o'r gwaed
33 of 46
Disgrifiwch y broses Adamsugno?
Ble mae sylweddau hanfodol yn cael eu tynnu'n nôl i fewn i'r gwaed e.e. Glwcos
34 of 46
Swyddogaeth Hormon Gwrthddiwretig
Achosi'r neffron i adamsugno mwy o ddwr
35 of 46
Beth yw dialysis?
Efelychu gwaith yr arennau o dynnu gwastraff allan o'r gwaed (hidlo)
36 of 46
Manteision Dialysis?
Cadw claf yn fyw - Ddim yn gorfod mynd trwy llawdriniaeth mawr - Dim yn gorfod cymryd tabledi i stopio gwrthod
37 of 46
Anfanteision Dialysis?
Treulio 4 awr y dydd 3 gwaith yr wythnos yn yr ysbyty - Cyfyngu diet a gofalu faint o hylif maent yn yfed
38 of 46
Manteision Trawsblaniad?
Byw bywyd normal hed gorfod cael dialysis
39 of 46
Anfanteision Trawsblaniad?
Corff yn gwrthod - Gorfod cael llawdriniaeth mawr - Gorfod cymryd cyffuriau am weddill eich bywyd
40 of 46
Sylweddau sy'n bresennol - gwaed sy'n mynd i fewn i'r aren
Glwcos - Wrea - Dwr - Halwynau - Protein
41 of 46
Sylweddau sy'n bresennol - gwaed allan o'r aren
Glwcos - Dwr - Ychydig o halwynau - Protein
42 of 46
Sylweddau sy'n bresennol - troeth
Wrea - Dwr - Ychydig o halwynau
43 of 46
Proses creu imiwnedd
Gwrthgyrff yn dinistrio'r pathogen - Celloedd côf yn cael eu creu - Tro nesa mae'r ANTIGEN yn dod mewn i'r corff mae'r SYSTEM IMIWNEDD yn barod
44 of 46
Beth yw penecilin
Gwrthfiotig - creu gan ffwng
45 of 46
Beth mae gwrthfiotig yn gwneud?
Chwalu cellfuriau bacteria
46 of 46

Other cards in this set

Card 2

Front

Swyddogaeth celloedd coch

Back

Cario ocsigen, Llawn pigment coch (haemoglobin), Siâp deugeugrwn

Card 3

Front

Swyddogaeth celloedd gwyn

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Swyddogaeth Plasma

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Swyddogaeth Plantennau

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »