Bioleg 1

View mindmap
 • Bioleg 1
  • Iechyd
   • Bwyd
    • Prawf egni bwyd
     • Prawf labordy
     • Prawf ysgol
      • Dim cymysgydd
      • Bwyd cyflawn
      • Cymysgedd are
      • Dim ynysiad
    • Carbohydradau a Braster
     • Egni sy'n cael ei storio
    • Protein
     • Atgyweirio a tyfu celloedd
    • Ychwanegion:
     • Blas
     • Lliw
     • Cynyddu oes silff
   • Cyffuriau
    • Alcohol
     • Arafu amser ymateb
     • Afu, stymog a Arennau yn cael ei effeithio
    • Ysmygu
     • Ysmygu ail-law
     • Nicotin yn gaeth
     • Emffysema
     • Cancr y ceg ar ysgyfaint
     • Costus
   • Arbrofion ar anifailiaid
    • Trin afiechyd
    • Anifeiliaid yn wahanol i fodau dynol
    • Hawliau anifeiliaid
    • Ffyrdd i osgoi arbrofion ar anifeiliaid
     • Ymchwilio ar gyfrifiadur
     • Tyfu Meinweoedd ac arbrofi arnynt
  • Esblygiad
   • Newid dros amser
    • Detholiad Naturiol = Esbonio Ssblygiad
     • e.e. 1) Amrywiaeth
     • 2) Mwtaniad
     • 3) Goroesiad y cymhwysaf
     • 4) Pasio ymlaen y genyn
     • Charles Darwin
   • Diflanniad / Marw allan = colli Rhywogaeth
   • Esblygiad nawr
    • Warffarin a llygod ffyrnig
    • Gwrthfiotig a Bacteria
   • Y rhai sydd gyda'r nodweddion gorau i'r amgylchedd sy'n goroesu

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Healthy living resources »