bioleg

enwch y tri grwp o miro-organebau
bacteria, ffyngau, algau
1 of 10
sut gallech dweud y berthynas rhwng organebau
gymharu eu dna
2 of 10
beth mae anghen I bodau dynol chnhyrchu
bwyd
3 of 10
beth mae saethau yn gadwyn fwyd yn ddangos
llif egni
4 of 10
lle rydych yn gallu dod I hyd I gennynau
cnewyllun cell
5 of 10
beth yw enw or linell mae genynau wedi cysylltu a
cromosomau
6 of 10
pwy sydd wedi creu syniad o fecanwaith etifeddiad
gregor mendel
7 of 10
beth yw ystyr trechol
nodwedd syn ymddangos yn yr heterosygot
8 of 10
enwch y cynhychydd
planhigion gwyrdd
9 of 10
beth yw ffynhonell egni y cynhyrchydd
golau haul
10 of 10

Other cards in this set

Card 2

Front

sut gallech dweud y berthynas rhwng organebau

Back

gymharu eu dna

Card 3

Front

beth mae anghen I bodau dynol chnhyrchu

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

beth mae saethau yn gadwyn fwyd yn ddangos

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

lle rydych yn gallu dod I hyd I gennynau

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »