Bioleg

  • Created by: maredjz
  • Created on: 22-04-17 14:43
Microsgop golau
Gallu gweld y ddelwedd oherwydd bod golau'n pasio trwyddo
1 of 14
Microsgop electron
Defnyddio electronau. Methu gweld lliw 'na pethau byw. Wedi gallu i wyddonwyr ddarganfod strwythur mewnol celloedd
2 of 14
Theori'r gell
Celloedd yn ungellog neu'n amlgellog. Uned sylfaenol o fywyd. Ffurfio trwy gellraniad. Adweithiau cemegol sy'n gwneud bywyd yn digwydd yma. DNA yn cael ei basio o gell i gell
3 of 14
Pa ran o'r gell sy'n cynnwys y defnydd genetig?
Y cnewyllyn. Mae DNA yn cael ei basio o gell i gell trwy gellraniad o gelloedd sy'n bodoli'n barod
4 of 14
Cnewyllyn
Rheoli gweithgareddau'r corff trwy DNA
5 of 14
Cellbilen
Rheoli pa sylweddau sy'n mynd i fewn ag allan y corff. OCSIGEN A GLWCOS I FEWN A CO2 A H2O ALLAN. REBIRADAETH
6 of 14
Cytoplasm
Adweithiau cemegol yn digwydd yma
7 of 14
Cellfur
Cadw siap y gell planhigyn a'i gynnal
8 of 14
Cloroplastau
Amsugno egni'r haul ar gyfer ffotosynthesis
9 of 14
Gwagolyn
LLawn cellnodd sy'n storio'r maetholion mawr
10 of 14
Algau
Ganddo gloroplastau. DIM Cellfur. FFLAGELWM. Spot LLygad (darganfod golau) Gwagolyn CYFYNGIADOL(helpu cael gwared ar ormodedd o ddwr)
11 of 14
FFwngi
Amlgellog. BURUM yn ungellog. GANDDO CELLFUR (CHITIN A GLWCAN)
12 of 14
Firysiau1
Asid Niwcleig mewn CAPSID wedi gwneud allan o PROTEIN. Llai 'na Bacteria. Dim Cytoplasm 'na Cellfur
13 of 14
Firysiau 2
Ddim yn credu bod nhw'n organebau byw oherwydd = 1. Manwn Crystaleiddio 2. Ond yn gallu atgenhedlu mewn cell letyol 3.Gorfod bod mewn cell letyol i oroesi
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

Microsgop electron

Back

Defnyddio electronau. Methu gweld lliw 'na pethau byw. Wedi gallu i wyddonwyr ddarganfod strwythur mewnol celloedd

Card 3

Front

Theori'r gell

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pa ran o'r gell sy'n cynnwys y defnydd genetig?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Cnewyllyn

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biotechnology and the use of microbes in industry resources »