Bioleg 1

View mindmap
 • Bioleg 1
  • Yr Amgylchedd
   • Llygredd yn y dwr
    • cemegion yn gollwng o ffactrioedd
    • Carthion a gwrtaithiau yn rhedeg i'r dwr
     • Achosi Ewtrofigedd
      • 1) Algae yn tyfu
      • 2) Gorchuddio arwyneb y dwr
      • 3) Blocio'r haul
      • 4) Planhigion methu Ffotosynthesisio ac yn marw
      • 5) Bacteria a Ffyngu yn dadelfennu
      • 6) Defnyddio ocsigen i resbiradu
      • 7) Llai o ocsigen = Pysgod yn marw
    • gall newid- pH, lefelau ocsigen, gwenwyniad.
    • Dangosyddion Llygredd
     • Defnyddio rhywogaethau i fesur lefelau o lygredd mewn ardaloedd penodol
   • Ffermio Dwys
    • Cynhyrchu gymaint o fwyd a phosibl o gynnyrch o'r tir sydd ar gael
    • Gan ddefnyddio:
     • Gwrtaith
      • Llugru dwr
      • Cynyddu cnwd
     • Plaleiddiaid
      • Lladd pla
      • Gall mynd i'r gadwyn fwyd
     • Dulliau batri (Ieir)
      • Ansawdd bwyd gwael
      • Cadw mwy o anifeiliaid
   • Biogroniad
    • Grynodiad Cemegion yn cynyddu wrth mynd o lefel Troffig i'r lefel nesaf
    • Metelau trwm a Plaleiddiad yn cynnydu wrth fynd trwy'r gadwyn fwyd
   • Cadwynnu bwyd
    • Cigysydd
     • Bwyta cig yn unig
    • Llysysydd
     • Bwyta planhigion yn unig
    • Hollysydd
     • Bwyta planhigion a cig
    • Colledion
     • Tyfu ac atgyweirio celloedd
     • Fel gwres (Resbiradaeth)
     • Symudiad
    • Haul = Ffynhonnel egni pob cadwyn fwyd
  • Etifeddiad
   • Proffil DNA
    • Tadogaeth
    • Trosedd
    • Amhwylder genetig
    • Cymharu Organebau
    • Edrych ar DNA
     • Preifatrwydd
     • Problemau yswiriant
   • Mendel
    • Syniad cyntaf am enynau
    • Ymchwilio genynau
    • Croesi planhigion tal a byr
   • Cromosomau
    • Genyn yw rhon o gromosom
     • Alel yw ffurf arall o enyn
    • 23 par mewn bob cell
    • Gametau sef celloedd rhyw dim ond yn cynwys 23 (1/2)
   • Geirfa PWYSIG;
    • Genoteip
     • Cyfansoddiad genetig e.e Hh
    • Ffenoteip
     • Priodweddau Ffisegol e.e gwallt brown
    • Trechol
     • Llythren fawr/ wastad yn ymddangos H
    • Enciliol
     • Llythyren fach/ ond yn ymddangos fel hyn hh
    • Heterosygaidd
     • Dau alel gwahanol e.e Hh
    • Homosygaidd
     • Dau alel yr unfath e.e HH neu hh

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Ecology and Environmental Science resources »