Bioleg : Uned 1 - Ymateb a Rheoli

HideShow resource information
Beth mae awcsin yn gwneud mewn gwreiddyn?
Atal ehangiad celloedd
1 of 5
Beth yw homeostasis?
yr enw ar gynnal a chadw amgylchedd mewnol y corff yn gyson
2 of 5
Beth yw menalin?
y pigment sy'n amddiffyn y croen rhag llosgi
3 of 5
Sut y
meh
4 of 5
dfjh
meh
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Beth yw homeostasis?

Back

yr enw ar gynnal a chadw amgylchedd mewnol y corff yn gyson

Card 3

Front

Beth yw menalin?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Sut y

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

dfjh

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Adaptations of organisms to their environment resources »