Iddewon.

Iddewon.

HideShow resource information

Abraham.

Abraham

 • Iddew cyntaf.
 • Arfer credu mewn 3 Duw; Haul, Ser, a'r Lleuad.
 • Byw yn Ur-ddinas, llawn adeiladau moethus.
 • Dyn cyfoethog iawn.

 

 • Abraham DDIM yn cytuno gyda'r math hyn o addoli.
 • Ddim yn hoffi lladd pobl= cyflwyno fel aberth i'r Duwiau.
 • Abraham yn dechrau teimlo Duw yn cysylltu ag ef.
 • Duw yn dweud wrtho i fynd i wlad Canaan (Israel).
1 of 4

Abraham.

 • Duw yn dweud iddo i adael ei wlad, ei tylwyth a'i deulu. (Genesis 12:1)
 • Duw yn newid ei enw o Abram i Abraham.
 • Abraham a'i teulu yn mynd i Israel.
 • Dechrau teimlo berthynas agos rhwnd fe a Duw.

 

 

 • Duw yn addawi bydd Abraham yn Dad i genedl arbennig. (Genesis 12:2)
 • Duw yn addo rhoi'r gwlad i dysgenyddion Abraham.
2 of 4

Cyfamod.

 • Cyfamod yn bwysig i Iddewon- Credu eu fod yn pobl etholiedig.
 • Cael cyswllt arbennig gyda Duw.

 

 • Abraham a'i teulu yn addo addoli Duw, fod yn ufudd ac yn ffyddlon iddo.
3 of 4

Gwlad Canaan.

 • Gwlad Addewid.
 • Duw wedi rhoi i'r pobl etholiedig.
 • Disgenyddion Abraham yn meddiannu'r wlad.

 

 • Bechgyn yn ENWAEDU, torri blaengroen y pidyn i ffwrdd.
 • Abraham yn barod i aberthu ei mab i Duw.
 • Dangos ufuddod a ffyddlondeb.
4 of 4

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »