Chwilio am Ystyr

  • Created by: maredjz
  • Created on: 03-04-17 20:01

"Does dim lle i grefydd mewn cymdeithas Seciwlar"
 Mae crefydd yn caniatau i rywun teimlo'n rhan o gymuned
 Rhoi teimlad o berthyn a hunaniaeth i berson
 Yn cynnig maddeuant i unigolion
 Nifer o bobl yn cael cymorth mewn amseroedd caled gan pobl yn y gymuned crefyddol
 Elusennau crefyddol yn werthfawr iawn ac yn gweithio am gyfiawnder 'Cymorth Cristnogol'  'Tzedek'
 Priodasau yn cael ei ystyried yn bwysig iawn ac yn arbennig ac yn sacrement

 Anodd ystyried crefydd mewn cymuned sy'n cael ei reoli gan awdurdod
 Eglwysi a chapeli yn cael eu cau ac yn cael ei newid i dai ac i dafarndai
 Cymdeithas llawer iawn rhy modern. Siopau ar agor dydd Sul ac ar ddiwrnod 'Dolig
 Pawb yn cwestiynu crefydd a Duw oherwydd y dioddef sydd yn digwydd yn y byd
 Theoriau newydd gwyddonol sydd yn atynnu fwy o bobl
 Mae'r Beibl ac y Torah llawer iawn rhy hen-ffaswin i ddelio gyda problemau modern megis IVF.
 Perthnasoedd newydd wedi datblygu erbyn heddiw ac yn cael eu derbyn yn y gymdeithas.

Iddewon yn credu bod Duw yn greawdwr. Mae Cristnogion yn credu hyn hefyd.
Creodd y Byd yn fwriaol- 2 Grefydd yn cytuno a hyn
Mae Iddewon yn credu mai nhw yw pobl 'ETHOLEDIG'  Duw.
Maent yn pwysleidio mai dim ond 1 Duw sydd yn bodoli a dim ond ef ddylai gael ei addoli. Mae hyn yn cael ei ddweud yn y SHEMA
Mae Iddewon yn credu bod…

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Chwilio am Ystyr resources »

Chwilio am Ystyr

  • Created by: maredjz
  • Created on: 03-04-17 20:01

"Does dim lle i grefydd mewn cymdeithas Seciwlar"
 Mae crefydd yn caniatau i rywun teimlo'n rhan o gymuned
 Rhoi teimlad o berthyn a hunaniaeth i berson
 Yn cynnig maddeuant i unigolion
 Nifer o bobl yn cael cymorth mewn amseroedd caled gan pobl yn y gymuned crefyddol
 Elusennau crefyddol yn werthfawr iawn ac yn gweithio am gyfiawnder 'Cymorth Cristnogol'  'Tzedek'
 Priodasau yn cael ei ystyried yn bwysig iawn ac yn arbennig ac yn sacrement

 Anodd ystyried crefydd mewn cymuned sy'n cael ei reoli gan awdurdod
 Eglwysi a chapeli yn cael eu cau ac yn cael ei newid i dai ac i dafarndai
 Cymdeithas llawer iawn rhy modern. Siopau ar agor dydd Sul ac ar ddiwrnod 'Dolig
 Pawb yn cwestiynu crefydd a Duw oherwydd y dioddef sydd yn digwydd yn y byd
 Theoriau newydd gwyddonol sydd yn atynnu fwy o bobl
 Mae'r Beibl ac y Torah llawer iawn rhy hen-ffaswin i ddelio gyda problemau modern megis IVF.
 Perthnasoedd newydd wedi datblygu erbyn heddiw ac yn cael eu derbyn yn y gymdeithas.

Iddewon yn credu bod Duw yn greawdwr. Mae Cristnogion yn credu hyn hefyd.
Creodd y Byd yn fwriaol- 2 Grefydd yn cytuno a hyn
Mae Iddewon yn credu mai nhw yw pobl 'ETHOLEDIG'  Duw.
Maent yn pwysleidio mai dim ond 1 Duw sydd yn bodoli a dim ond ef ddylai gael ei addoli. Mae hyn yn cael ei ddweud yn y SHEMA
Mae Iddewon yn credu bod…

Comments

No comments have yet been made