Addysg Grefyddol

Abraham, Moses, Pesach, Seda a Shabbat.

Wnaeth Moses lladd Aifftwyr ar ddamwain?
True
1 of 8
Roedd Abraham arfer credu mewn 3 Duw wahanol?
True
2 of 8
Faint o plu oedd yna?
10
3 of 8
Pwy oedd yr Iddew Cyntaf?
Abraham
4 of 8
Pa un sydd ddim yn bwyd o'r Seda?
Siocled
5 of 8
Faint o Mitzvot sydd?
613
6 of 8
Mae'r Shabbat ar dydd gwener?
False
7 of 8
Beth ydy'r Iddewon methu gwneud ar y Shabbat?
Dim o hwn
8 of 8

Other cards in this set

Card 2

Front

Roedd Abraham arfer credu mewn 3 Duw wahanol?

Back

True

Card 3

Front

Faint o plu oedd yna?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pwy oedd yr Iddew Cyntaf?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Pa un sydd ddim yn bwyd o'r Seda?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »