Engels Grammatica H3 Passive

?
  • Created by: Rosaline_
  • Created on: 17-01-15 13:57

Simple present

I am arrested. = Ik word gearresteerd.

You are arrested. = Jij wordt gearresteerd.

He/she/it is arrested. = Hij/zij/het wordt gearresteerd.

We are arrested. = Wij worden gearresteerd.

You are arrested. = Jullie worden gearresteerd.

They are arrested. = Zij worden gearresteerd.

1 of 8

Simple past

I was arrested. =  Ik werd gearresteerd.

You were arrested. =  Jij werd gearresteerd.

He/she/it was arrested. =  Hij/zij/het werd gearresteerd.

We were arrested. =  Wij werden gearresteerd.

You were arrested. =  Jullie werden gearresteerd.

They were arrested. =  Zij werden gearresteerd.

2 of 8

Simple future

I will be arrested.  = Ik zal worden gearresteerd.

You will be arrested. = Jij zult worden gearresteerd.

He/she/it will be arrested. =  Hij/zij/het zal worden gearresteerd.

We will be arrested. =  Wij zullen worden gearresteerd.

You will be arrested. =  Jullie zullen worden gearresteerd.

They will be arrested. =  Zij zullen worden gearresteerd.

3 of 8

Present continious (duurvorm*)

I am being arrested. =  Ik word gearresteerd. (het is al aan de gang)

You are being arrested. =  Jij wordt gearresteerd.

He/she/it is being arrested. =  Hij/zij/het wordt gearresteerd.

We are being arrested. =  Wij worden gearresteerd.

You are being arrested. =  Jullie worden gearresteerd.

They are being arrested. =  Zij worden gearresteerd.

*gebruik je als je wilt benadrukken dat de handeling een bepaalde tijd duurt, een poosje aan de gang is.

4 of 8

Past continious (duurvorm*)

I was being arrested. =  Ik werd gearresteerd. (was aan de gang)

You were being arrested. =  Jij werd gearresteerd.

He/she/it was being arrested. =  Hij/zij/het werd gearresteerd.

We were being arrested. =  Wij werden gearresteerd.

You were being arrested. =   Jullie werden gearresteerd.

They were being arrested. =  Zij werden gearresteerd.

*gebruik je als je wilt benadrukken dat de handeling een bepaalde tijd duurt, een poosje aan de gang is.

5 of 8

Present perfect

I have been arrested. =  Ik ben gearresteerd.

You have been arrested. =  Jij bent gearresteerd.

He/she/it has been arrested. =  Hij/zij/het is gearresteerd.

We have been arrested. =  Wij zijn gearresteerd.

You have been arrested. =  Jullie zijn gearresteerd.

They have been arrested. =  Zij zijn gearresteerd.

6 of 8

Past perfect

I had been arrested. =  Ik was gearresteerd.

You had been arrested. =  Jij was gearresteerd.

He/she/it had been arrested. =  Hij/zij/het waren gearresteerd.

We had been arrested. =  Wij waren gearresteerd.

You had been arrested. =  Jullie waren gearresteerd.

They had been arrested. =  Zij waren gearresteerd.

7 of 8

Future perfect

I will have been arrested. =  Ik zal gearresteerd zijn.

You will have been arrested. =  Jij zult gearresteerd zijn.

He/she/it will have been arrested. =  Hij/zij/het zal gearresteerd zijn.

We will have been arrested. =  Wij zullen gearresteerd zijn.

You will have been arrested. =  Jullie zullen gearresteerd zijn.

They will have been arrested. =  Zij zullen gearresteerd zijn.

8 of 8

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »See all Vwo5 resources »