Engels Grammatica H2&H3

  • Created by: Rosaline_
  • Created on: 17-01-15 14:42

Relative Pronoun          (betrekkelijk vnw.)

Who – personen

Whose – bezit personen of dingen

Which – dieren, dingen of zinsdelen

That – kan soms ipv who/which, MAAR ALLEEN als er geen komma voor staat.

 

Genitive/Posession       (bezit)

Het gebruik van de –‘s – &  –of - .

’s bij namen, tijd&afstand en bij plaats.

Of bij hoeveelheden en aardrijkskundige namen


Indefinite Pronoun                  (onbepaald vnw.)

Vorm – some & any , both, either, neither, each, every, no and none

 

Some in bevestigende zinnen / Any in ontkennende zinnen

Some

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »See all vwo5 resources »

Engels Grammatica H2&H3

  • Created by: Rosaline_
  • Created on: 17-01-15 14:42

Relative Pronoun          (betrekkelijk vnw.)

Who – personen

Whose – bezit personen of dingen

Which – dieren, dingen of zinsdelen

That – kan soms ipv who/which, MAAR ALLEEN als er geen komma voor staat.

 

Genitive/Posession       (bezit)

Het gebruik van de –‘s – &  –of - .

’s bij namen, tijd&afstand en bij plaats.

Of bij hoeveelheden en aardrijkskundige namen


Indefinite Pronoun                  (onbepaald vnw.)

Vorm – some & any , both, either, neither, each, every, no and none

 

Some in bevestigende zinnen / Any in ontkennende zinnen

Some

Comments

No comments have yet been made