Cymdeithaseg SY1 Rol y cyfrynagu ar I.D (uned 3)

Yn gymraeg 

HideShow resource information
 • Created by: Hannah
 • Created on: 01-05-15 11:28
View mindmap
 • SY1: Modwl 3  Rol y cyfryngau wrth lunio D.I
  • 1) Dylanwad y cyfryngau
   • Perthynas agos rhwng D.I a chyfryngau torfol
    • Perthynas anghyffredin + cymhleth, mwyafrif o I.D diddordeb mewn cerdd. a  dysgu lot o gyfryngau
     • Eminem, creu argraff "Smoke weed take pills, drop outta school, kill people and drink"
     • Anodd profi effaith cyfrynau ar P.I ohe. ynymwybodool o'i heffaith
  • 2) Portread y Cyfryngau o Ieuenctid
   • Theori Ol-foderniaeth dadlau D.I dim ond yn cynnyrh y cyfryngau
    • STAN COHEN: dadlau i raddau y cyfryngau sy'n creu diwylliant ieuenctid gan ddyrchafu/beirniadu pethau gwahanol
   • ohe. cyfryngau rhoi gwyb. dethol, wedi or-ddweud rhai pethau felly arwain at gamddealltwriaeth ohonynt gan y cyhoedd= cyhoedd yn ymateb.
    • =PANIG MOESOL
     • STUART HALL, yn ei diffinio ; pan mae ymateb grwp o bobl at ddigwyddiad wedi or-wneud, pan mae cyfryngau/ awdurdod yn son am newidiadau sydyn a drastig nad yw'n realistig
     • Eng. 1)STAN COHEN: un o'i brif ddadleuon, newyddiadurwyr yn gorddweud ffeithiau i greu stori dda= gwerthu mwy o gopiau
      • I.D Mods a Rocers
       • 1960'au unig gwahaniaeth rhwng M+R= dillad +cerdd.
        • Cyfryngau orliwio'r gwahaniaeth yma a chreu I.D newydd
         • O ganlyniad i ymladd rhwng 2 grwp ar Sul y Pasg 1964 Clacton
          • ohe. gwyl y banc, bored, dim newyddion
           • Cyfryngau orliwio'r gwahaniaeth yma a chreu I.D newydd
            • O ganlyniad i ymladd rhwng 2 grwp ar Sul y Pasg 1964 Clacton
             • ohe. gwyl y banc, bored, dim newyddion
              • Wasg yn ei alw'n 'terfysg' 'brwydr' i or-liwio digwyddiad bach rhwng 2 grwp oedd wedi yfed gormod
               • wasg yn dweud bod yr un fath o beth mynd i ddigwydd eto; brofwydoliaet hunan- gyflawnol.
                • Ar ol clywed am y terfysg P.I mynd i Brighton i ymuno a'r hwyl= wasg beirniadu hyd yn oed mwy am y dillad, gwallt, sgwteri nes i'r edrychiad cael ei mabwysiadu
                 • Cohen defnyddio'r term "Diafoliaid y Werin" i ddisgrfio'r bobl daw yn ffocws i banig moesol
           • Wasg yn ei alw'n 'terfysg' 'brwydr' i or-liwio digwyddiad bach rhwng 2 grwp oedd wedi yfed gormod
            • wasg yn dweud bod yr un fath o beth mynd i ddigwydd eto; brofwydoliaet hunan- gyflawnol.
             • Ar ol clywed am y terfysg P.I mynd i Brighton i ymuno a'r hwyl= wasg beirniadu hyd yn oed mwy am y dillad, gwallt, sgwteri nes i'r edrychiad cael ei mabwysiadu
              • Cohen defnyddio'r term "Diafoliaid y Werin" i ddisgrfio'r bobl daw yn ffocws i banig moesol
       • Nodi bod 2 rheswm am orliwio'r igwyddiad
        • 1) angen i greu newyddion, ohe. diffyg straeon cyffrous, angen creu digwyddiad cyffrous
        • 2) Bodolaeth strwythur y newyddion yn golygu; newyddiadurwyr mabwysiadu ochr yr heddlu, llysoedd +trigolion lleol ohe rhannu'r un weledigaeth
         • P.I yn fwch dihangol sy'n cael ei ddefnyddio i gymryd y bai am drafferthion pellach y cymd.
      • Camau arwain at banig moesol
       • 1) Adnabyddiaet o broblem ee ymladd ieuenctid
        • 2) Adnabyddiaet o leiafrif cyfriol ee Mods + Rockers
         • 3) Stigmateiddio'r lleiafrif ee eu galw'n "wild ones" "thugs"
          • 4) Cymysgu pryder y cyhoedd ee lluniau dramatig, cyhoeddi'r terfysg nesaf
           • 5) Mwy o weithgaredda gwyriedig= mwy o sylw'r wasg= mwy o sylw heddlu
            • 6) Dulliau mwy awdurdodol o reoli ee galw am gosbau llymach, mwy o rwystrau a phenydau
      • Eng 2) REDHEAD ET AL I.D Rave
       • 1980'au ffenomenon newydd i P.I - miloedd o P.I yn dawnsio trwy'r nos heb unrhwy drafferthion
        • Ar y dechrau, wasg yn bositif amdanynt ohe. dim problemau, hybu'r diwyll.
         • Newid eu hagwedd ar ol i un person farw, galw'r holl I.D yn 'acid-house' ffocysu ar ei ddefnydd o gyffuriau
          • ohe. y panig moesol, awdurdoadau'n llymach, ee 1990- mesur cael ei cyflwyno gan y llyw. goso rhwystrau a phnydiau llym ar ddefnyddwyr Raves anghyfreithlon . Deddf Cyfiawnder Cyfreithiol 1994 - anghyfreithlon i gynnal y fath dawns
           • wedi amlygu'r gwyrudedd, felly mwy poblogaidd- gwerthwyr cyffuriau ymateb gan fynd i'r partion i gael mwy o elw
      • Eng 3)Emo Cult
       • 1) Grwp Ieunctid 'newydd', gwisgo dul, hunan-niweidio, rhannu gwerthoedd
        • 2) Emos; diflas trwy'r amser, gor-liwio sefyllfaoedd
         • 3) "Cult Warning", "write suicide notes, must be an emo"
          • 4) Llun o ferch emo ystradebol- person enwog- dal sylw. Llawn gorddwediadu
           • 5) Ysgolion-hunan-niwedio yn problem fel alcohol, methu trafod rhag ofn ei annog
            • 6)Diwylliant cerdd. cael ei dyhuddo, ysgolion bano steiliau arbennig

  Comments

  No comments have yet been made

  Similar Sociology resources:

  See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »