Cymdeithaseg (SY1) uned un- Diwylliant ieuenctid

Yn Gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 30-04-15 20:38
View mindmap
 • Sy1: Diwylliant Ieuenctid
  • MEAD
   • DIm syndod merched o gymd. gorlle. profi anhawsterau oher. diffyd seremmoniau i nodi'r daith i fod yn oedolyn
   • Anawsterau cysylltiedig a ieuenctyd yn cymd. gorll. yn cysylltiedig a diffyd rolau clir, yn hytrach na'r newidiadau biolegol
  • HALL
   • 20fed ganrif; glaslencyndod gallu arwain @ mwy o ymosodedd, rhwystredigae
    • Diffyg gollyngfa corfforol i P.I=gallu arwain @ dramgwyddaeth ieuenctid
  • EISENSTADT
   • P.I ynsicr o'i statws
    • felly troi @ cyfoedion am sicrwydd
     • Grwpiau cyfoedion yn darparu swyddogaeth pwysig wrth ddarparu cefnogoaeth
      • P.I ynsicr o'i statws
       • felly troi @ cyfoedion am sicrwydd
        • Grwpiau cyfoedion yn darparu swyddogaeth pwysig wrth ddarparu cefnogoaeth
   • YMCHWIL
    • Barnardos: 1/3 o bobl gweld yobs ifanc fel pla
   • Cymdeithasegwyr meddwl lot o'r categoriau oedran yn lluniad cymdeithasol
    • Gwahanol cymdeithasau rhannu eu haelodau i grwpiau oedran mewn gwahanol ffyrdd
     • Rolau a roddir tn amrywio- ddim o hyd deillio o allu biolegol
     • ee Cymdeithas traddodiadol- Llwyth y crocodeil- Papua New Guinea- creu creithiau yn eich croen i ddod yn ddyn

  Comments

  No comments have yet been made

  Similar Sociology resources:

  See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »