Cymdeithaseg (SY1) uned 9 Ieuenctid a Dosbarth Cymdeithasol

Yn gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 04-05-15 15:57
View mindmap
 • SY1: Ieuenctid a Dosbarth Cymdeithasol
  • Mwyafrif o ymchwil cefnogi'r syniad bod P.I o wahanol dosb.cymd. yn ymuno wahanol 'grwpiau diddordeb diwylliannol'
   • ee dosb.gweith mwy tebygol ymuno I.D a cant eu gweld yn gwyriedig
   • Pobl Dosb.canol. mwy tebygol ymuno grwpiau gwrth-ddiwylliannol 'bohemian', heddychlon, artisaidd
  • Is- ddiwylliant P.I fel protest ddosbarth
   • Llawer i;r I.D cynnar gweld eu hun protestion yn erbyn anghyfiawnderau cymdeithasol.
    • ee Hipis dosb.canol 'disgyn allan' o gymdeithas cyfalafol, anghyfiawn a dilyn ffordd o fyw wedi selio mwy r 'flower power' ac ati
    • Dosb. gweithiol ee Skinheads protestio'n erbyn eu rolau israddol yn cymd.
     • Gwrthgyferbyniad amlwg rhwng y ddau
      • ee Hipis dosb.canol 'disgyn allan' o gymdeithas cyfalafol, anghyfiawn a dilyn ffordd o fyw wedi selio mwy r 'flower power' ac ati
  • Cysylltiad dosbarth i rai o'r I.D P.I cynnar ee mwyafrif o'r TeddyBoys, Skinheads dod o dosb. gweith
   • OND, llawer o'r mods yn profi symudedd esgynnol tuag at swyddi coler wen
   • Cysylltiad rhwng dosb. cymd. a I.D ddim o hyd mor amlwg ee cerdd.pync yn denu P.I dosb.gweith. Ond hefyd yn ysbrydoli P.I dosb. canol creadigol mewn colegau celf
  • Barn Theori Ol-Foderniaeth
   • ROBERTS
    • Credu mai'r ffiniau rhwng dosb. cymd yn anwelig
     • Llai o wahaniaeth rhwng dosb. cymd.
      • P.I o dosb. cymd. wahanol yn cymysgu mwyac arddangos chwaeth,steil diddordebau tebys
   • Trwy gyffredinoli medru dweud bod cysylltiad rhwng I.D dosb gweith a chanol
    • Er bod y ddau'n mynegi eu hun trwy'r nodweddion hynny a gysylltir a ieuencitd
     • 5 peth Abercrombie!

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »