Chico, Haul y Bore

HideShow resource information
 • Created by: Nia James
 • Created on: 09-05-13 16:15
View mindmap
 • Chico
  • Ei teulu/Hanes
   • Rhienu yn marw pan oedd yn 7
   • Fabwysiadu gan Geronimo
   • Cwrdd a Haul y bore yn 15
   • Priodi Haul y Bore yn 16
   • Lladdod fyffalo ar ei daith hela cyntaf
   • Ceffyll o'r enw CWMWL GWYN
  • Digwyddiadau
   • Gofalu am gorff Chiquito
    • Lapio mewn croen buffalo
    • Clymu'r gorff yn y coeden.
    • Gadael y corff yn Coeden Chiquito, lle cafodd ei eni
   • Yn paratoi i dial yn erbyn y Cotau Glas
    • Rwbio claui ar ei gorff a gwneud patrymau
    • Perfformio Dawns rhyfel
    • Adrodd hanes ei wraig a'i faban i Usen
     • "Roedd o'n gofyn i Usen fod gydaf ef wrth ddial"
    • Yn mynd i'r ogof arfau
     • Yn casglu powdr du a caewell lledr o glaenau saethau llym er mwyn creu ffrwydradau
   • Yn dial yn erbyn y Cotau Glas
    • Llwyddo i lladd 15 milwr
    • Lladd ei ceffyl
    • Dala fe
   • Cael ei dal gan y cotau glas
    • Y milwyr yn son am gwahanol ffyrdd sut i lladd Chico
     • "Fe fyddwn ni am rywbeth arall i'r bastad coch yma"
     • "crogwch o syr"
    • Saethwyd ei bengliniau gan  Dicks
    • Cafodd ei hongian gan ei draed i farw
    • Dicks yn torri ei tafod allan
    • Adael iddo cael ei larpio gan y bleiddiaid
   • Cael ei achub gan yr Arapaho
    • Mathu siarad
    • Cael ei edrych ar ol yn ogof tan ei fod yn iach
    • Moen siarad i Haul y Bore
   • Helpi y cyrch i ryddhau gwartheg y Cotau Glas
   • Gwrthod fynd i Fort Defiance gyda'r Indiaid
   • Cwrdd a Haul y Bore yn Fort Defiance yn y nos
    • Am i Haul y Bore fynd i Mecsico a fe
    • Haul y Bore yn gwrthod gan fod hi am dilyn gair ei dad
    • Drist nad yw ei gwraig yn mynd gydag ef
   • Dilyn yr Indiaid ar ei taith i Bosque Redondo
    • I sicrhau ei fod nhw yn cael bwyd
    • I rhoi pwysau ar Dicks
    • Hwtiai fel tylluan i dangos ei fod yna
    • Dod yn frawd gwaed i Kit Carson (y taflwr raffau)
   • Y diweddglo
    • Chico yn farw ger yr afon lle ganwyd Chiquito
    • Kit carson yn ei ffeindio
    • Kit Carson yn herwgipio Dicks ac yn rhoi ei wn i Chico
    • Chico yn lladd Dicks ac yna yn cael ei lladd gan y Cotiau Glas

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »