Digwyddiadau 'I Ble'r Aeth Haul y Bore?' Pennodau 1-4

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 04-05-13 19:38

Pennod 1

 • Haul y Bore yn rhoi enedigaeth i Chiquito
 • Kit Carson ar ei ffordd i Ffort Defiance
 • Haul y Bore yn dilyn traddodiad yr Indiaid ynglyn a'r newydd-anedig
 • Carson yn anghytuno a gyda Carleton ynglyn a'i fwriad o symud yr Indiaid o Geunant de Chelley i'r Bosque Redondo
 • Y milwyr yn ymosod ar wersyll yr Apache gan ladd pawb yn y wersyll o dan orchymun Victor Dicks (H.Y.B. a Quanah yn llwyddo i ddianc)
 • Herrero Grande pennaeth y Navajos wedi arwyddo cytundeb gyda Cyrnol Canby. Manuelito, tad Haul y Bore yn poeni am y peth.
 • Chico yn dychwelyd a darganfod y drychineb. Quanah yn ei rybuddio drwy ganu can arbennig cyn adrodd yr hanes.
1 of 4

Pennod 2

 • Chico yn gadael corff Chiquito yn ei goeden sanctaidd ac yn paratoi i ddial gan ddilyn traddodiadau'r llwyth.
 • Haul y Bore yn sylweddoli mai ei thad yw perchennog yr esgidiau lledr ac nid milwr y Cotiau Glas
 • Chico yn casglu casgen o bowdr du a llond cawell o saethau llym cyn ymosod ar wersyll y Cotiau Glas
 • Manuelito yn edrych ar ol Haul y Bore. 
 • Chico yn cael ei ddal gan y milwyr ac yn wynebu Dicks heb ofn.
 • Chico'n esbonio i'r sgowtiaid Arapaho i fod wedi tyngu i ddial yn ol traddodiad yr Indiaid. Y sgowtiaid yn dianc a Dicks yn saethu Chico yn ei bengliniau.
 • Manuelito yn mynd a Haul y Bore yn ol i ddiogelwch Ceunant de Chelley.
 • Dicks yn clymu traed Chico a'i hongian wrth y goeden. Torri ei dafod gan obeithio bydd y bleiddiaid yn ei ladd.
2 of 4

Pennod 3

 • Carleton yn gorchymun Carson i symud yr Indiaid o fewn 3 mis. 
 • Chico yn gwanhau a llewygu - 2 Arapaho yn ei achub.
 • Manuelito yn mynnu bod rhaid dial ar ol gweld cyflwr ei ferch.
 • Carson yn cyrraedd, gwrando ar stori Quanah ac yn gynddeiriog ar ol clywed 
 • Manuelito yn egluro eu bod yn parchu'r Taflwr Rhaffau ond mai'r Cot Las yn elyn iddynt.
 • Carson yn addo dweud yr hanes wrth Carelton/Canby ond ddim yn credu bydd Dicks yn cael ei gosbi.
 • Carson yn ceisio perswadio nhw i symud ond Manuelito yn gwrthod.
 • 2 Arapaho yn gofalu am Chico.
 • Cotiau Glas wedi trechu'r Apache. Geronimo a Cochise wedi dianc.
 • Chico'n cryfhau. Awyddus i ddychwelyd i Haul y Bore a chael ymladd yn erbyn y Cotiau Glas
 • Carson yn dychwelyd ac yn ceisio perswadio Carleton fod adroddiad Dicks o'r hyn a ddigwyddodd yn hollol celwyddus. Am wneud cwyn swyddogol yn ei erbyn. Carson yn cynllunio i losgi cnydau'r Navajos gan ddefnyddio kerosene.
3 of 4

Pennod 4

 • Geronimo a Cochise yn ymosod ar y Cotiau Glas. Chico yn cwrdd a Geronimo.
 • Haul y Bore methu siarad ar ol ei phrofiad ac yn ofni wynebu Chico
 • Y cynhaeaf yd ar dan (Carson wedi ei losgi'n fwriadol)
 • Chico yn dychwelyd ac yn dangos tosturi tuag at Haul y Bore.
 • Carleton yn derbyn adroddiad Carson am losgi'r tiroedd. Carson yn awgrymu bydd yr Indiaid yn dial gan ymosod ar y Ffort.
 • Llwythau'r Indiaid yn cynnal Cyngor Rhyfel yn y mynyddoedd.
 • Carleton yn bygwth difa perllannau a dinistrio popeth yn y Ceunant.
 • Carleton yn penderfyny anfon Dicks i wneud y gwaith ac yn anfon Carson gyda neges i Ffort Sumner i gael fe allan o'r ffordd
 • Carleton yn datguddio ei fod yn gobeithio bydd rhai o'r Indiaid yn marw ar y ffordd i'r Bosque.
 • Carleton yn awgrymu i Dicks y gallai wenwyno'r ffynhonnau, y tyllau dwr a'r afonydd
 • Haul y Bore yn adrodd ei storri i Chico cyn iddo adael am fynyddoedd y Chusca.
4 of 4

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »