Kit Carson

HideShow resource information
 • Created by: Nia James
 • Created on: 09-05-13 17:02
View mindmap
 • Kit Carson
  • Nid yw'n hoffi Victor Dicks
   • "y llofrudd hwnnw"
  • Mae yn clwed am Dicks yn lladd Chiquito a threisio Haul y Bore
   • Mae yn hynnod o grac
  • Mae yn gwneud cwyn swyddogol yn erbyn Dicks
  • Ddim am wneud unrhywbeth dros Carleton
   • Pob gorchymun yn troi ei stymog
   • Carlton a Dicks yn gweithio gyda'i gilydd
  • Cael ei orchymyn i berswadio'r Navahos i symud o Geunant de Chelly
  • Mae yn llosgi'r cnydau er mwyn gorfodi i'r inidiaid symyd
   • Yr Indiaid yn gwybod taw fe a wnaeth
  • Cael ei dal gan yr indiaid tra bod yn cysgu
   • Herrero Grande yn bwriadu rhoi marwolaeth urddasol iddo
   • Mae'n cael ei glymu ar gefn ceffyl a'i dolchi yng ngwaed y Cotiau Glas a phlu gwyn wedi plethu yn ei wallt
  • Cwrdd a Herrero Grande wrth iddo dod i cwrdd a Carleton yn chwifio'r faner gwyn.
   • Dweud wrtho i adael Manuelito tu allan
  • Yn teimlo'n euog wrth arwain y Navaho o'r Ceunant
  • Mynd yn grac iawn ar ol clywed am helyn y blancedi
   • Dicks yn rhoi blancedi y fraich wen i'r Indiaid yn y gobaith o lladd rhai
  • Mae'n bwrw Dicks a'i garcharu
   • Gorchmynu casglu blancedi'r fraich wen
   • A rhoi blancedi iawn, tan a bwyd i'r indiaid
  • Mae yn cael ei carcharu gan Carleton ar ol bwrw Dicks
   • Dicks yn cael ei rhyddhau
  • Mae ei gwarchodwr sef milwr yn rhoi gwybodaeth a gwn iddo
  • Mae Carlton am iddo anghofio popeth ond mae Carson yn mynnu cael Cwrt Marsial
   • Mae am cael cyfle i siarad a Canby
  • Mae yn bwrw Carlton a'i gwarchodwr ac yn dianc yn gwisg Carlton
   • Oherwydd ei wisg swyddogol nid yw yn cael trafferth wrth dianc y Fort
  • Mae yn cuddio gwisg Carlton ac yn creu gwisg i'w hun fel y Chayenne
  • Mae'n saethu Dicks yn ei ysgwydd
  • Mae'n achub Haul y Bore
  • Mae yn saethu wrth draed Dicks wrth i Herrero Grande ei herio er mwyn arafu'r daith
   • GERONIMO
  • Mae'n ffeindio Chico yn agos i marwolaeth
  • Mae yn ail wisgo gwig Carleton ac yn mynd yn ol ir Fort i herwgipio Dicks
  • Mae yn clymu Dicks i goeden ac yna adael Chico i'w saethu wrth iddo dianc
  • Man Dechrau ------>
 • Cael ei orchymyn i berswadio'r Navahos i symud o Geunant de Chelly

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »