Victor Dicks

HideShow resource information
 • Created by: Nia James
 • Created on: 11-05-13 18:50
View mindmap
 • Victor Dicks
  • Yn helpu lladd y Mescelaros trwy eu harwain i drap
   • Eu meddwi ar wisgi ac yna saethu nhw yn y fan a'r lle
  • Mae yn ymosod ar gwersyll yr Apache
   • Roedd yn gwybod nad oedd unrhyw ddunion yna
   • Anog ei filwyr i dreisio'r merched cyn eu lladd
   • Mae yn traesio Haul y Bore
    • Ond mae hi yn dianc
     • Cynnig arian i'w milwyr os ydynt yn ffeindio hi a dod a hi ato fe o fewn hanner awr
   • Yn lladd Chiquito a rhoi ei ben ar flaen ei gleddyf er mwyn brolio i'w filwyr
  • Mae yn meddwi ei milwyr ac yn sicrhau bod nhw i gyd yn dweud yr un stori nol yn Fort Defiance
  • Mae yn saethu'r dau Arapaho roedd wedi defnyddio fel arweinwyr yn tir yr Indiaid
  • Mae yn saethu Chico yn ei bengliniau ac yna ei grogi gerfydd ei draed a thorri ei dafod er mwyn i arogl y gwaed ddenu'r bleiddiaid, mae yn adael Chico yn i farw'n araf a phoenus.
  • Nad yw'n hoffi Carson mae yn credu ei fod yn rhy meddal i fod yn milwr da
  • Mae'n ystyried Ceunant de Chelly yn gaer (fort) naturiol
  • Mae'n mynd i'r Ceunant i difar'r perllannau, gwenwyno'r dwr a llosgi'r tipis
  • Yn digon dewr i derbyn doleri perygl y fyddin
   • LLosgi'r cyrff fraich wen a'r blancedi
  • Yn rhoi'r blancedi fraich wen i'r indiad gan gobeithio fod rhai yn marw cyn cyrraedd y Ceunant
  • Yn mynd yn ol ar ei cytundeb fod yr Indiaid yn penderfynnu ar cyflymder yr taith
  • Gwrthodd gario yr henoed yn y wageni, gan adael iddynt am amser byr iawn
  • Mae yn sylwi ar Haul y Bore ac yn grac nad oedd wedi sylwi cyn hyn
  • Mae yn bygwth Herrero Grande pan mae'n ei gwrthsefyll i saethu unrhyw un nad oedd ar ei draed erbyn iddo gyfri i deg
  • Nad oedd wedi bwriadu saethu Haul y Bore
  • Mae'n cael ei herwgipio gan Carson a saethu gan Chico
  • "Yr unig Indiaid da yw Indiaid marw" Man Dechrau ------->
 • "Yr unig Indiaid da yw Indiaid marw" Man Dechrau ------->

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »