Thema Cariad a Chasineb yn 'I Ble'r Aeth Haul y Bore?'

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 11-05-13 12:43
View mindmap
 • Cariad a Chasineb
  • Cariad/  Cyfeillgarwch
   • Carson a Chico
    • Gwneud Cytundeb i ddial yn erbyn Dicks ac i amddiffyn y Navahos
    • Cytundeb Gwaed
    • "Roedden nhw'n tramwyo'r un llwybr...Unodd eu gwaed"
   • Chico a Haul y Bore
    • Chico'n dod yn ol i achub Haul y Bore rhag gorfod symud i'r Bosque
     • Cynnig lloches a bwyd iddi dros y gaeaf ym Mecsico
     • Bywyd fe'n ddi-bwrpas hebddi hi
     • Awyddus i gael gwario mwy o amser gyda'i wraig
     • "Rydw i'n cynnig lloches a rhyddid i ti dros y gaea!" - Chico
    • Chico ddim yn beio Haul y Bore am farwolaeth eu mab
     • Trio'i orau i helpu hi i deimlo'n well
      • "Doedd o ddim eisiau ei chlywed hi eto, ond gwyddai mai dyma'r unig ffordd y byddai Haul y Bore'n cael gwared a'i phoen"
     • "nid dicter na llid ond tosturi oedd ar ei wyneb"
   • Tanuah a Benito i Chico
    • Achub fe rhag y bleiddiaid ac yn edrych ar ei ol nes iddo gryfhau.
    • Helpu Chico dychwelyd at Haul y bore a Geronimo
    • "Bu Tanuah a Benito yn gofalu am Chico am wyth niwrnod"
    • "Awn ni i chwilio am Geronimo. Fe fydd o'n falch o glywed dy fod ti'n dal yn fyw!"
  • Casineb/ Creulondeb
   • Dicks i'r Indiaid
    • Ymosod ar wersyll di-amddiffyn yr Apache
     • "Dim trugaredd i neb!"
     • "Waeth i chi gael ychydig o hwyl ddim"
     • "mai'r unig Indiad da oedd Indiad marw"
     • Treisio H.yB. a lladd Chiquito
    • Rhoi blancedi wedi'u heintio a'r frech wen i'r Navahos
     • "Blancedi i bawb!"
    • Lladd nifer o'r Indiaid ar y ffordd i'r Bosque gwrthod arafu ar gyfer yr henoed
    • Lladd sgowtiaid yr Arapaho ar ol iddynt penderfyny gadael y Cotiau Glas
     • "Nac ydach chi, myn cythrel i!...Rydw i'n gorchymun i chi aros yma!"
     • "Anelodd Dicks ei wn a saethodd un ohonynt yn ei gefn"
   • Chico
    • Ymosod ar wersyll y Cotiau Glas er mwyn dial heb boeni am bwy bydd o'n eu lladd
     • "Mewn eiliadau roedd sgrechiadau'r milwyr yn llenwi'r nos"
   • Cotiau Glas i'r Indiaid
    • Gorfodi nhw i adael eu tiroedd brodorol i wneud lle am setlwyr gwyn a symud i dir anffrwythlon y Bosque Redondo
     • "Trwy deg neu drwy drais, Carson!" - Carleton ynglyn a symud yr Indiaid

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »