Llenyddiaeth Gymraeg - Nodiadau ar y Cerddi - Y Llwynog.

?

Y Llwynog gan R. Williams Parry.

Thema: Natur A Dynoliaeth              Mesur: Soned

Ganllath o gopa'r mynydd, pan oedd clych                - 14 llinell;

Eglwysi'r llethrau'n gwahodd tua'r llan,                      - Patrwm odli o ABAB;

Ac anhreuliedig haul Gorffenaf gwych                       - Rhydd.

Yn gwahodd tua'r mynydd, - yn y fan,

Ar ddiarwybod droed a distaw duth,

Llwybreiddiodd ei ryfeddod prin o'n blaen

Ninnau heb ysgog ac heb ynom chwyth

Barlyswyd ennyd; megis trindod faen

Y safem, pan ar ganol diofal gam

Syfrdan y safodd yntau, ac uwchlach

Ei untroed oediog dwy sefydlog fflam

Ei lygaid arnom. Yna heb frys na braw

Llithrodd ei flewyn cringoch dros y grib;

Digwyddodd, darfu, megis seren wib.

Cynnwys:

Yn y gerdd hon, mae'r bardd yn darlunio cyfarfyddiad tri chwr a llwynog ar ddydd Sul braf ym mis Gorffennaf.

Egyr y gerdd efo: "Ganllath o gopa'r mynydd" sy'n…

Comments

No comments have yet been made