Engrheifftiau o'r thema dial yn 'I Ble'r Aeth Haul y Bore?'

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 02-03-13 18:35
View mindmap
 • Thema: Dial
  • Chico
   • Ymosod ar y Cotiau Glas ar ol lofruddiaeth Chiquito
    • "Chiquito!"
     • "bigodau dur yn maluro cnawd, tynnu gwaed a chwalu esgyrn"
   • Dial ar y Cotiau Glas gan ryddhau gwartheg y fyddin yn Alurquerque
   • Carson yn gadael Chico i ddial ar Dicks am lofruddiaeth Chiquito cyn i yntau marw o'i anafiadau
    • "haul y bore Dicks"
     • "Diffoddodd  haul y bore"
  • Geronimo
   • Dial ar y Cotiau Glas gan ymosod ar Ffort Defiance
    • Twyllo Carleton i anfon 250 o'i filwyr allan o ddiogelwch y Ffort i gael eu lladd gan yr Apache
     • "Pan yn ymladd benelin wrth benelin doedd dim curo ar yr Apache"
     • "Geronimoo!"
  • Carson
   • Dial ar Dicks gan nol Dicks allan o'r Ffort er mwyn i Chico lladd e
    • "mae 'na gyfiawnder hyd yn oed mewn rhyfel Dicks"
  • Haul y Bore
   • Annog Barboncito i ddial ar milwyr y Cotiau Glas wrth iddynt dychwelyd o ddinistrio'r Ceunant
    • "Sylai fod wedi disgwyl i'r Indiaid eu taro ar y ffordd yn ol" - Dicks
    • "Dydy hi byth yn rhy hwyr i ladd y Cotiau Glas" - H.y.B.
   • Dial ar Dicks gan saethu ei hun cyn iddo gallu achosi unrhyw mwy o ddioddefaint iddi
    • "Disgynnoddfel doli glwt wrth ei draed"
 • Chico
  • Ymosod ar y Cotiau Glas ar ol lofruddiaeth Chiquito
   • "Chiquito!"
    • "bigodau dur yn maluro cnawd, tynnu gwaed a chwalu esgyrn"
  • Dial ar y Cotiau Glas gan ryddhau gwartheg y fyddin yn Alurquerque
  • Carson yn gadael Chico i ddial ar Dicks am lofruddiaeth Chiquito cyn i yntau marw o'i anafiadau
   • "haul y bore Dicks"
    • "Diffoddodd  haul y bore"

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »