bioleg uned 1

HideShow resource information
View mindmap
 • bioleg uned 1
  • oroesi ir amgylchedd
   • pengwins yn hydlo?pam? er mwyn dal egni gwres i lleihau colled gwres
   • wiwerod yn gaefu?pam? prindeb bwyd yn y gaef
   • anifeiliaid syn goroesi yn yr arctig
    • arth polar
     • ffwr trwchus ynysu'r anifail rhag yr aer yr oer allanol
      • clystiau a chynffon bach- arwynebedd arwyneb felly mae llai o wres yn gael ei golli
     • haen trwchus o braster i arbed egni
   • anifeiliaid yn yr anialwch
    • Llwynog Ffennec
     • Lliw brown golau- cuddliw da erbyn y tywod
     • Ffwr byr- mwy o gwres i golli
     • Haen denau o braster egni corff yn gael ei gollin hawdd
     • clustiaua chynffon fawr-cynyddu' arwynedd arwyned
  • pum teyrnas organebau byw
   • bacteria e.e. bacillus
   • planhigion e.e. planhigion blodeuol
   • ffwng e.e. madarch
   • anifeiliaid cynnwys: fertibrata ac infertibratau
   • organebau un gell e.e. amoeba
  • 7 Tacson
   • TEYRNAS
    • FFYLWM
     • DOSBARTH
      • TREFN
       • TEULU
        • GENWS
         • RHYWOGAETH
  • Pwy sy'n bwyta pwy?
   • YSGLAETHWR (heliwr) - llwynog
   • YSGLYFAETH (yn gael ei hela) - cwnighen
  • Ffactorau amgylchedd
   • BWYD-  mae popeth byw angen bwyd.mae planhigion yn gallu gwneud bwyd ei hunan tra bod anifeiliaid ddim yn gallu
   • DWR- mae popeth byw angen dwr ar gyfer byw, hefydar gyfer ffotosynthasis
   • GOLAU- planhigion angen golau ar gyfer ffotosynthasis
   • MINERALAU-mae planhigion angen magnesiwm ar gyfer gwneud clorofyl
   • AER- mae popeth byw angen ocsigen ar gyfer resbriadaeth.Mae planhigion angen

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Adaptations of organisms to their environment resources »