Bioleg 2 Micro-Organebau

?
 • Created by: Liz
 • Created on: 22-12-12 16:20
View mindmap
 • Micro-Organebau
  • Bacteria
   • Un gell yn Unig
   • Genynnau Rhydd
    • Dim Cnewyllyn
   • Bach iawn
   • Atgynhyrchu
    • Mitosis
     • Rhannu yn ddau
  • Algau
   • Celloedd Planhigion
   • Cynnwys Cloroffyl
    • Gallu gwneud bwyd eu hunain
  • Ffyngau
   • Mwy na bacteria
   • e.e. Burum
   • Dim Cloroffyl
    • Methu gwneud bwyd eu hunain
     • Byw ar gyrff marw

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Cells, tissues and organs resources »