Cysyniadau Allweddol Addysg Grefyddol- Chwilio am ystyr

  • Created by: maredjz
  • Created on: 03-04-17 17:03
Duw
Bod mawr e.e Creadwdwr a chynhalwir y byd. Y credir ei fod yr Un tu ol i bobpeth
1 of 6
Cymuned
Grwp o bobl sydd a rhywbeth yn gyffredin e.e ffyrdd o addoli a ffydd
2 of 6
Bywyd ar ol marwolaeth
Lle mae eneidiau yn mynd ar ol marwolaeth. Math o fodolaeth sy'n dilyn bywyd corfforol
3 of 6
Datguddiad
Rhywbeth a oedd wedi ei guddio nes iddo gael ei ddangos neu ei egluro
4 of 6
Symbolaeth
Rhywbeth sydd yn cyfeirio at rhywbeth arall neu'n ei egluro
5 of 6
Parchedig Ofn
Ymdeimlad o ofn a pharch ar yr un pryd a chael ein syfdannu gan ymdeimlad o bresenoldeb Duw
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Cymuned

Back

Grwp o bobl sydd a rhywbeth yn gyffredin e.e ffyrdd o addoli a ffydd

Card 3

Front

Bywyd ar ol marwolaeth

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Datguddiad

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Symbolaeth

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Chwilio am Ystyr resources »