addysg grefyddol

  • Created by: tudor1
  • Created on: 14-11-16 18:06
cymuned?
teulu neu grep crefyddol/pobl sydd gyda rhywbeth yn gyffredin
1 of 6
efengylu?
y ffordd mae rhai crefyddau yn rhoi gwybodaeth i eraill am eu credoau/ ystyr=newyddion da
2 of 6
ffydd?
credu yn gryf yn rhywbeth/ymddiried yn rhywyn rhywbeth
3 of 6
hunaniaeth
yr hyn sydd yn gwneud ni yn wahanol i bobl eraill/personoliaeth a chymeriad rhywun
4 of 6
pererindod
taith arbennig sy'n grefyddol neu'n ysbrydol/taith i le sydd ag ystyr arbennigneu sanctaidd
5 of 6
santeiddrwydd
rhywbeth sy'n dod o dduw/rhywbeth arbennig a chysygredig
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

efengylu?

Back

y ffordd mae rhai crefyddau yn rhoi gwybodaeth i eraill am eu credoau/ ystyr=newyddion da

Card 3

Front

ffydd?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

hunaniaeth

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

pererindod

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Community Cohesion resources »