Boudica's Rebellion

Latin text with Translation Between lines, for Easy Referencing ^_-

HideShow resource information
  • Created by: weiwei
  • Created on: 21-06-10 17:31
Preview of Boudica's Rebellion

First 175 words of the document:

rex Icenorurn Prasutagus, divtiis diu clarus, Caesarem heredem duasque filas scripserat, tali obsequto ratus et regnum et domurn suam procul
iniuria futuram esse. quod contra vertit, adeo ut regnum a centurionibus, domus a servis velut capta vastarentur. Iam primum uxor eius Boudica
verberata et filiae stupro violatae sunt:
principes omnes Icenorum, quasi Romani totam regionem muneri accepissent, avitis bonis exuuntur, et propinqui regis inter servos habebantur,
qua contumelia et metu graviorum permoti, quod in formam provinicae cesserant, rapiurit arma commoti sunt ad rebellionem Thnobantes et qui
alil, nondum servitlo fracti, recipere libertatem occultis coniuratiortibus pepigerant. acerrimum in veteranos odium qui in colonlam Camulodunum
nuper deducti pellebant domibus Trinobantes, exturbabant agris, captivos vel servos appellebant: militesque superbiam saevitiamque veteranorum
incitabant similitudine vitae et spe eiusdem licentiae. ad hoc, templum divo Claudlo exstructum quasi arx aeternae dominationis aspiciebatur,
electique sacerdotes specie religionis omnes forturias suas effundebant. nec dilficile videbatur delere coloniam nullis munimentis saeptam: quod
ducibus nostris parum provisum erat. cum amoenitati prius quam usui consuluissent.

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Suetonlo erant quarta decima legio cum vexillariis vicensimae et e proximis auxiliares, decem
ferme milia…read more

Page 3

Preview of page 3

Here's a taster:

Britannorum copies
passim per catervas et turmas exultabant, tanta multitudo quanta non alias, et animo adeo feroci ut coniuges quoque
testes victoriae secum traherent, plaustrisque imponerent quae ad extremam planitiem posuerant.
ac primum legio gradu immota et angustiis loci defensa. postquam in appropinquantes hostes certo iactu tela
exhauserat, tamquam cuneo erupit. auxiliares quoque impetum faciunt et equites protentis
hastes perfringunt quod obvius et validum erat.…read more

Page 4

Preview of page 4

Here's a taster:

Britannorum cecidisse tradant, militum quadringentis ferme interfectis nec multo
amplius vulneratis.…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Latin resources:

See all Latin resources »See all resources »