Y Mor- Nodweddion Arddull

HideShow resource information
View mindmap
 • Y Mor
  • Gan Einir Jones
  • Brawddegau byrion
   • "Bywyd."
  • Ansoddair
   • "dawnsio’n loyw"
    • ychwanegu at y darlun llachar o’r pysgod gan ei fod yn cyfleu bywyd ar ei orau.
    • Er mai yn y "dyfnderoedd" mae’r pysgod, mae’r ansoddair gloyw yn llwyddo i gyfleu eu cyflymder a’u bywiogrwydd.
  • Trosiad
   • "yn clincian angau"
   • "i lawr y canrifoedd"
    • darlun o ddiwedd bywyd.
     • "yn clincian angau"
     • Fel arfer, poteli sy’n clincian yn erbyn ei gilydd, ond mae’r clincian hwn lawer yn fwy marwol.
     • mae’r iwraniwm yn mynd i achosi marwolaeth am flynyddoedd i ddod.
  • Cyferbyniad
   • "Ac yna fe ddaeth yr olew."
    • Wedi agor y gerdd yn obeithiol, a chreu darlun hyfryd o’r pysgod yn "dawnsio’n loyw," mae’r bardd yma’n cyferbynnu hyn yn llwyr gydag anobaith yr olew.
     • Yr olew sy’n tagu pob bywyd yn y môr.
     • cyferbyniad yn dod fel mwy o ergyd
 • darlun uniongyrchol o hyfrydwch a gobaith
  • "Tarddle’r dechreuad."
   • Brawddegau byrion
    • "Bywyd."
 • "Tarddle’r dechreuad."

  Comments

  No comments have yet been made

  Similar Cymraeg resources:

  See all Cymraeg resources »