Arwahanu UDA

  • Created by: loiseiri
  • Created on: 18-04-14 15:02
Polisi o gadw pobl du ar wahan yn seiliedig ar ragfarn hiliol.
Arwahanu
1 of 15
Grwp o bobl hiliol oedd yn lynsio pobl du.
KKK
2 of 15
Cymdeithas oedd yn trio cael gwared ar arwahanu.
NAACP
3 of 15
Cyn 1965, beth oedd pobl du ddim yn cael gwneud?
Pleidleisio
4 of 15
Beth oedd cyf-enw y bachgen a cafoedd ei rwystro rhag mynd i fewn i Brifysgol Mississippi yn 1962?
Meredith
5 of 15
Pwy arweiniodd boicot y bysiau?
Martin Luther King
6 of 15
Ym mha flwyddyn dechreuodd boicot y bysiau?
1955
7 of 15
Pa taliaethau UDA oedd hefo hiliaeth?
De
8 of 15
Faint o bobl daeth i araith Martin Luther King yn Washington, 1963?
250,000
9 of 15
Beth oedd enw y dynes a rhwystrodd i roi ei sedd ar fws i berson gwyn?
Rosa Parkes
10 of 15
Beth oedd Malcolm X yn defnyddio yn wahanol i Martin Luther King?
Trais
11 of 15
Beth oedd Malcolm X eisiau?
Ymwahaniaeth
12 of 15
Beth oedd y darn o wisg oedd yn cael ei gysylltu hefo y Pantherod Du?
Maneg
13 of 15
Faint o heddwasau ymosododd ar Rodney King yn 1992? Rhowch y rhif nid y gair.
6
14 of 15
Pwy oedd arlywydd du cyntaf America?
Obama
15 of 15

Other cards in this set

Card 2

Front

Grwp o bobl hiliol oedd yn lynsio pobl du.

Back

KKK

Card 3

Front

Cymdeithas oedd yn trio cael gwared ar arwahanu.

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Cyn 1965, beth oedd pobl du ddim yn cael gwneud?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth oedd cyf-enw y bachgen a cafoedd ei rwystro rhag mynd i fewn i Brifysgol Mississippi yn 1962?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all The USA - twentieth century change resources »