polisi tramor

 • Created by: kat3lew1s
 • Created on: 01-05-14 14:50
View mindmap
 • polisi tramor
  • 1920au
   • Ynysyddiaeth
   • Materion rhyfel
   • UDA
  • 1930au
   • Ddeddfau niwtraliaeth
   • Pwer yr Arlywydd
   • Llongau UDA yn gludo arfau
   • Gwrthod benthig arain
   • Gwledydd fewn rhyfel
  • 1940au
   • 7fed o Rhagfyr P.H.
   • Ymyrryd
   • 1945 polisi gyfyngiant
   • UDA gwlad pwysicaf
   • A.T,C.M,D.D
  • 1960au
   • Argyfwng Berlin
   • 2 Archbwer UDA+UGSS
   • Argyfwng teflegrau Ciwba
   • Rhyfel Vietnam
  • 1970au
   • Détente Nixon+China
   • Gwella perthynasau
   • SALT 1-lleihau arfau niwclear
   • Diwedd detente
   • Yr Ail Rhyfel Oer
  • 2000au
   • Yr UDA yn fwy amheus am sefyllfa yn dwyrain canol
  • 1980au
   • Diwedd Comiwnyddiaeth
   • Gorbachev+ Reagan
   • G.P.Ewrop yn sefydlog

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Foreign Policy resources »