Dtblygiad yr UDA rhwng 1930-2000

?
1930
UDA mewn cyfnod o YNYSIAETH
1 of 64
1933
Roosevelt: POLISI CYMDOG DA- Ffordd o ddangos nad oedd Roosevelt yn bwriadu ymrrud o gwbl ym materion y byd.Wahardd llongau UDA rhag cludo arfau Rhyfel.
2 of 64
1937
SUDDWYD YR USS PANAY-Japan yn suddo'r llong ynghyd a thri tancer o olew.
3 of 64
1938
MEXICO YN GWLADOLI OLEW
4 of 64
1931
JAPAN WEDI GORESGYN MANCHURIA, CHINA uda ddim yn hapus
5 of 64
1941-7ed o Ragfur
PEARL HARBOUR
6 of 64
1941-8ed o Ragfur
UDA A DU YN CYHOEDDI RHYFEL YN ERBYN JAPAN
7 of 64
1941 (2)
SUDDO REUBEN JAMES
8 of 64
1942
BRWYDR MIDWAY
9 of 64
1944 (2)
BRWYDR Y BULDGE + DYDD D (rhyddhau Paris)
10 of 64
1943 (2)
UDA YN LLWYDDO STOPIO JAPAN CIPIO Y SOLEMANS+ TRI MAWR YN CYFARFOD
11 of 64
1945 (2)
JAPAN YN CIPIO MANILA A'R PHILIPENES + POTSDAM A YALTA
12 of 64
1945-8ed Mai
ILDIODD YR ALMAEN
13 of 64
1945-6ed Awst
BOM ATOMIG-HIROSHIMA
14 of 64
1945-9ed Awst
BOM ATOMIG-NAGASAKI
15 of 64
1945-15ed Awst
ILDIODD JAPAN (2miliwn o siapeniaidd yn ddi gartref)
16 of 64
1947 (2)
ATHRAWIAETH TRUMAN + CYNLLUN MARSHALL
17 of 64
1948
BLOCAD AC AWYRGLUDIAD BERLIN
18 of 64
1949 (2)
NATO(Ewrop+UDA) + DIWEDD ARGYFWNG BERLIN
19 of 64
1946
LLEN HAEARN
20 of 64
1949
UGSS ARBROFI BOM H
21 of 64
1952
UDA ARBROFI BOM H
22 of 64
1953
TANIODD UGSS BOM H
23 of 64
1954
UDA STOC O FOMIAU H
24 of 64
1950
McCARTHYAETH
25 of 64
1955
PACT WARSAW
26 of 64
1954
DAMCANIAETH Y DOMINOS
27 of 64
1959
FIDEL CASTRO YN DOD I RYM YN CIWBA
28 of 64
1960
TENSIWN YN PARHAU
29 of 64
1961
BAE Y MOCH
30 of 64
1961-Awst
ADEILADU WAL BERLIN + CYTUNDEB LLEIHAU ARBROFI ARFAU
31 of 64
1962
ARGYFWNG TAFLEGRAU CIWBA(u2 uda darganfod taflegrau Ciwba)
32 of 64
1963 (2)
GWLFF TONKIN + METHIANT POLISI PENTREFANNU STRATEGOL
33 of 64
1965-1968
OPPERATION ROLLING THUNDER
34 of 64
1968
MY LAI + TET
35 of 64
1969
VIETNAMEIDDIO
36 of 64
1970
LLEIHAU TENSIWN
37 of 64
1971
CODODD UDA GWAHARDDIAD MASNACH 2 BLWYDDYN CHINA
38 of 64
1972-Chwefror
NIXON CHINA
39 of 64
1972-Gorffenaf
NIXON MOSKVA
40 of 64
1975
CYTUNDEB HELSINKI (diogelwch, hawliau dynol, cydweithredu) + APOLLO SOYAZ(gofod)
41 of 64
1972
SALT I
42 of 64
1971
DIPLOMYDDIAETH PING PONG
43 of 64
1979
METHIANT SALT II
44 of 64
1979-80
UGSS YMOSOD AR AFGHANISTAN
45 of 64
1979
GWYSLON IRAN
46 of 64
1980
RONALD RAEGAN (herio Rwssia)
47 of 64
1981
RHYDDHAU GWYSTLON
48 of 64
1980
SHAH YN MARW
49 of 64
1980
BOICOTIO GEMAU OLYMPAIDD MOSKVA
50 of 64
1984
GEMAU OLYMPAIDD LA-RWSSIA DDIM YN CAEL EI GYNRYCHIOLI
51 of 64
1983
STAR WARS
52 of 64
1985-1991
PERESTROIKA (economi UGSS) + GLASNOT(hawliau)
53 of 64
1989
CWYMP WAL BERLIN
54 of 64
1988
CWRDIAID
55 of 64
1989
DIWEDD RHYFEL OER
56 of 64
1990
YMOSODODD SADDAM HUSSAIN AR KUWAIT
57 of 64
1991
START I
58 of 64
1991
UDA CYNNYDDU BYDDINOEDD YN Y GWLFF
59 of 64
1991
OPPERATION DESERT SABBER
60 of 64
1987
CYNHADLEDD WASHINGTON
61 of 64
1996
OSAMA BIN LADEN CUDDIO YN AFGHANISTAN
62 of 64
1999
RHWYSTRO YMGYRCH I FOMIO MAES AWYR LA (FBI)
63 of 64
1990au
CLINTON
64 of 64

Other cards in this set

Card 2

Front

Roosevelt: POLISI CYMDOG DA- Ffordd o ddangos nad oedd Roosevelt yn bwriadu ymrrud o gwbl ym materion y byd.Wahardd llongau UDA rhag cludo arfau Rhyfel.

Back

1933

Card 3

Front

SUDDWYD YR USS PANAY-Japan yn suddo'r llong ynghyd a thri tancer o olew.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

MEXICO YN GWLADOLI OLEW

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

JAPAN WEDI GORESGYN MANCHURIA, CHINA uda ddim yn hapus

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all The USA - twentieth century change resources »