America Mewn Cyfnod o Newid 1929-2000

View mindmap
 • Newid yn cymdeithas UDA rhwng 1929-2000
  • Y Dirwasgiad Mawr (1929)
   • Achosion
   • Cwymp Wall Street
   • Canlyniadau
  • Roosevelt a'r Fargen Newydd (1930au)
   • Cymorth, Adferiad, Diwygiad
   • Asiantaethau Wyddor
   • Llwyddiannau a Methiannau
   • Gwrthwynebiad?
  • Yr Ail Rhyfel Byd (1940au)
   • Fargen Deg
   • Ystadegau
  • Y Gymdeithas Gefnog (1950au)
   • Swbwrbia
   • McCarthyiaeth
   • Llwyddiannus?
  • JFK a'r Goror Newydd (1960au)
   • Bwriad JFK
   • Llwyddiannus?
   • Lyndon B Johnson
  • Nixon a Watergate (1970au)
   • Llinell amser digwyddiadau
   • Jimmy Carter
  • Ronald Reagan (1980au)
   • Llwyddiannau
   • Methiannau
  • George Bush 1988-1992
   • Addewid "read my lips, no new taxes"
  • Bill Clinton (1990au)
   • Llwyddiannau
   • Methiannau
  • Diwylliant Poblogaidd
   • Cerddoriaeth
   • Ffilmiau
   • System y Ser
   • Diwylliant Pobl Ifanc
   • Myfyrwyr yn Protestio
  • Hipis (1960au)
   • Pam?
  • Rol Menywod
   • Pob degawd (1920-2000)

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all The USA - twentieth century change resources »