Uned 1 - Mewnfudo (Part 1)

View mindmap
 • Uned 1 - Mewnfudo
  • Y Gwrthwynebiad
   • Ddim yn WASPS
   • Syniadau radical e.e comiwnyddieth
   • Ffurfio getoau
   • Cynydd mewn troseddau
   • dwyn swyddi
   • Mewnfudwyr hen a newydd = tensiwn
   • Gelyniaeth at yr Almaen
   • Polisi Ynysiaeth
  • Americaneid -dio
   • Diwrnod Americaneiddio
   • Biwro Ffederal Derbyn Dinasyddion - trefnu y diwrnodau Americaneid-dio
  • Cyfyngiadau ar fewnfudo
   • Prawf Llythrenedd - 1917
    • Brofion Darllen ac ysgrifennu
    • Pobl tlawd - ddim addysg - methu'r prawf
    • Talu $8 i ddod i mewn i America
   • Deddf Cwota Brys - 1921
    • 357,000 - uchafswm o fewnfudwyr
    • 3% o 1910 yn cael dod i mewn yn 1921
   • Deddf Tarddiad Cenedlaethol - 1924
    • 3% lawr i 2% yn 1890
    • Torri lawr ar mewnfudwyr newydd
   • Deddf Mewnfudo - 1929
    • 150,000 o fewnfudwyr
    • Gwahardd fewnfudwyr o Asia

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all The USA - twentieth century change resources »