Pam ydy Priodas Cristnogol yn Bwysig

?
  • Created by: x_cezzy_x
  • Created on: 21-02-20 20:37
  • Mae rhai Cristnogion yn gweld priodas fel anrheg gan Duw.
  • Mae'r seremoni priodas yn defnyddio'r frawddeg "ardeiniwyd gan Dduw" sydd ag arwyddocad (significance) i Gristnogion.
  • Mae'r addunedau mae'r priodferch a'r priodfab yn adlewyrchi bod priodas yn anrheg gan Dduw ac bod yn bwysig.

Comments

No comments have yet been made