Bedydd Cristnogol

?
  • Created by: x_cezzy_x
  • Created on: 21-02-20 20:28

Pwrpas y bedydd yw i sicrhau bod y baban yn cael ei fagu mewn teulu cristnogol ac hefyd mae yn golchi pechodau.

Mae bedydd yn digwydd ar bwys y bedyddfaen yng nhefn yr eglwys, mae e at gefn yr eglwys achos dyna ble mae'r drysau, ac mae e yn symboli croesawi'r baban i'r grefydd. Hefyd, bydd y baban yn gwisgo gwyn i symboleiddio purdeb.

Bydd y

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Bedydd resources »