re (pasg+grawys) mindmap

HideShow resource information
View mindmap
 • Grawys ar Pasg!
  • Yr wyl bwysicaf yn y flwyddyn i gristnogion ydy'r pasg.
   • Dyma'r adeg pan fydd cristnogion yn cofio marwolaeth ac atgyfodiad iesu.
  • Mae'r paratoadau ar gyfer y pasg yn dechrau gyda'r grawys.
   • Mae'r cyfnod hwn o 40 diwrnod yn cyfateb i'r amswer a dreuliodd iesu yn yr anialwch yn cael ei demtio gan y diafol.
    • Yn y groffenol oedd cristnogion yn ymprydio yn ystod y grawys.
     • Erbyn heddiw mae llawer yn bodloni ar wneud heb rhywbeth e.e siocled neu bara.
      • Mae'r cyfan yn dechrau ar dydd mawrth ynyd pan oedd pobl, yn y gorffenol, yn mynd i'r eglwys i gyffesu eu pechodau.

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »