Prawf Gwyddoniaeth 2020

?
  • Created by: x_cezzy_x
  • Created on: 21-02-20 10:06

1. Profion Bwyd

Gwneithon ni y profion bwyd i darganfod pam roedd Mr Bob / John Doe wedi marw ar bwys y canal. Yn wir roedd ganddo "diabetes" ac roedd wedi marw o dim digon o glwcos.

1 of 16

Prawf Bwyd 1. Braster

I wneud prawf braster mae rhaid cael darn o chwd / gwaed / wrin a rhoi ar darn o bapur hidlo. Ar ol cwpl o munudau dylai rhan o'r papur mynd yn dryloyw. 

Os mae'r papur yn mynd yn dryloyw, mae'r prawf yn bositif ac mae yna braster yn y chwd / gwaed / wrin.

Os does dim darnau tryloyw yn y papur does dim braster yn y bwyd. Mae hyn yn gallu bod yn dda neu yn ddrwg yn dibynnu am beth chi'n profi am.

2 of 16

Profion Bwyd 2. Protein

I brofi am brotein mae rhain rhoi y chwd / gwaed / wrin mewn tiwb ac adio biruet ato.

Os mae'r chwd / gwaed / wrin yn troi'n borffor wedyn mae yn brawf positif, ac mae yna protein yn y chwd / gwaed / wrin.

Os dydy e ddim yn troi'n borffor does dim protein.

3 of 16

Profion Bwyd 3. Carbohydrad

I brofi am carbohydrad mae rhaid rhoi y chwd / gwaed / wrin mewn tiwb ac adio benedicts. Ar ol adio'r benedicts mae rhaid ei berwi mewn baddon dwr.

Os bydd y prawf yn positif bydd y chwd / gwaed / wrin yn troi'n goch.

Os dydy e ddim does dim carbohydradau.

4 of 16

Prawf Bwyd 4. Starts

I brofi am starts mae rhaid adio iodin i'r chwd / gwaed / wrin.

Os mae'r chwd / gwaed / wrin yn troi yn nefi mae'r prawf yn bositif.

Os dydy e ddim does dim starts ynddo.

5 of 16

2(a). Profion Fflam

Gwnethion ni profion fflam i darganfod pa pethau oedd yn tabledi Mr Bob / John Doe.

I wneud y profion roedd rhaid rhoi rodiau metal mewn asid hydroclorig ac y tabled (x) ac yn dibynnu ar pa lliw roedd y fflam yn troi roedden ni yn gallu dweud beth oedd mewn x.

Dyma pa lliwiau mae rhai pethau yn troi:

Lithiwm ~ Li+ ~ Coch

Potasiwm ~ K+ ~ Lelog

Calsiwm ~ Ca2+ ~ Coch Tywyll

Copr ~ Cu2+ ~ Gwyrdd

Sodiwm ~ Na+ ~ Melyn

6 of 16

2(b). Profion Anionau

Gwneithon ni profion anionau i darganfod os oedd y sodiwm yn sodiwm carbonad, clorid neu sylffad.

7 of 16

Prawf Anionau 1. Carbonad

I darganfod os yw y sodiwm yn sodiwm carbonad mae rhaid rhoi asid hydroclorig ar y tabled (x) ac os mae yna swigod yn ffurfio wedyn mae yn prawf positif ac mae yn sodiwm carbonad.

8 of 16

Prawf Anionau 2. Clorid

I darganfod os mae sodiwm yn sodiwm clorid mae rhaid adio asid nitric i x. Os mae yna cymylau gwyn yn yr hylif wedyn mae y sodiwm yn sodiwm clorid.

9 of 16

Prawf Anionau 3. Sylffad

I darganfod os mae sodiwm yn sodiwm sylffad mae rhaid adio bariwm clorid at x. Os mae yna cymylau gwyn wedyn mae y sodiwm yn sodiwm sylffad.

10 of 16

3. Dydd a Nos

Dyma darn am troelled y byd ac ein pwysau ar blanedau arall.

11 of 16

Dydd a Nos 1. Geirfa dydd a nos.

  • Cysgod ~ Shadow
  • Troelli ~ Rotates
  • Echelin ~ Axis
  • Goleuo ~ Lights Up
12 of 16

Dydd a Nos 2. Tryloyw, Didraidd a Tryleu

Tryloyw ~ Transparent ~ Golau yn gallu pasio trwy yn llwyr.

Didraidd ~ Opaque ~ Ni all golau pasio trwyddo o gwbl.

Tryleu ~ Translucent ~ Gall bach o golau pasio trwyddo.

13 of 16

4. Comedau

Roedden ni wedi dysgu am comedau fel rhan o ein darn seryddiaeth.

14 of 16

Comedau 1. Beth yw Comed?

Comedi yw peli o ia a llwch sydd yn cylchdroi o gwmpas yr haul.

15 of 16

Comedi 2. Geirfa

Siap comed ~ Hirgylch

Cadw comed mewn ei orbit ~ Disgyrchant.

16 of 16

Comments

No comments have yet been made

Similar Science resources:

See all Science resources »See all Profion Bwyd resources »