Nodiadau ar Fesur a Chynnwys Cerddi Cymraeg Llen CBAC

nodiadau ar gynnwys a mesur y cerddi colli iaith, 11.12.82, etifeddiaeth, y llwynog, y mor, y coed, delyth fy merch, glas, dangosaf i ti lendid, gail fu farw a ty'r ysgol. Yn anffodus does dim nodiadau ar gynnwys ar bob gerdd. 

HideShow resource information
  • Created by: Hannah
  • Created on: 04-04-13 11:46

Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
Cymru a Chymreictod

Colli Iaith ­ Harri Webb

Mesur: Telyneg

Cynnwys

1. Son am sut mae Cymru wedi colli pethau yn cynnwys ei diwylliant: "colli
coron aur cymdeithas" a'i Barddoniaeth, ac sut mae'r iaith Cymraeg yn
llawn wallau oherwydd mae Saesneg wedi eu llygru.
2. Son am sut mae Cymru…

Page 2

Preview of page 2
Ond mae yna trobwynt ­ "..yna bloeddioedd y baban" sy'n torri ar ddraws ei
feddyliau ac yn atgoffa'r bard bod angen stopio edrych i'r gorffennol a dechrau
edrych i'r dyfodol " a her canrif newydd yn nychryn ei waed" gobaith newydd
yn dod gyda'r bywyd newydd.

Etifeddiaeth ­ Gerallt Lloyd…

Page 3

Preview of page 3
Y Mor ­ Einir Jones

Mesur: Penrhydd

Cynnwys

Mae;r mor yn cael ei bortreadu fel lle hyfryd a hapus lle mae "Heigiau o bysgod
yn dawnsio'n loyw". Mae yna naws Grefyddol wrth i fe gael ei ddisgrifio fel
"tarddle'r dechreuad" Mae'r darlun perffaith yma o'r byd natur yn cael ei…

Page 4

Preview of page 4
Glas ­ Bryan Martin Davies

Cynnwys

1. Mae'r bardd yn cofio nol am ei drip a ddisgrifio ei brofiadau. Yn ail greu'r
llun ei ymweliad: "ymdeithiem yn y pensil goch o dren" a gweld y "chloc
o flodau"
2. Defnydd o synhwyrau:"syllu'n awchus" wrth iddo eistedd ar y traeth yn…

Page 5

Preview of page 5
Pigo Cydwybod

Gail, fu farw ­ Nesta Wyn Jones

Mesur: Rhydd

Cydwybod ­ Merion MacIntyre Huws

Mesur: Caeth

Ty'r Ysgol ­ T.H Parry Williams

Mesur: Soned

Cynnwys

Er bod neb yn byw yn y ty "Mae'r cyrn yn mygu". Mae rhywun yn
gwneud swyddi o gwympas y ty er bod…

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »