TGAU Cymraeg Ail Iath - GCSE Welsh Second Language : Pynciau Ysgol - School Subjects

Revision of School subjects.

HideShow resource information
  • Created by: Clement
  • Created on: 20-02-11 16:21

Pynciau Craidd - Core Subjects

 

Mathemateg Mathematics

Saesneg English

Llenyddiaeth Saesneg English Literature

Gwyddoniaeth Sengle Single Science

Gwyddoniaeth Ddwbl Double Science

Bioleg Biology

Cemeg Chemistry

Ffiseg Physics

1 of 2

Pynciau Gorfodol Eraill - Other Compulsory Subject

 

Addysg Gorfforol       Physical Education

Addysg Grefyddol     Religious Education

Cyfarwyddyd     Guidance

TGAU Cymraeg Ail Iaith - Cwrs Byr GCSE Welsh Second Language - Short Course

2 of 2

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »