hlodavci a zajíci

HideShow resource information
  • Created by: bmach
  • Created on: 09-01-16 23:16
na co se dělí hlodavci?
myšovci, morčatovci, veverkovci
1 of 48
co jedí?
jsou býložraví
2 of 48
jsou samotáři/žijí společenský život?
společenský život
3 of 48
kolik procent savců tvoří hlodavci?
nejpočetnější řád/40%
4 of 48
jaké mají zuby?
mají jeden pár hlodavých zubů v každé čelisti, které neustále dorůstají
5 of 48
jaké mají rozmnožování?
velká rozmnožovací schopnost. Několikatýdenní odstupy. Až osm mláďat.
6 of 48
Jaké mají smysly?
dobře vyvinutý sluch a čich
7 of 48
Co jim slouží k dorozumívání? (některým)
pachové žlázy
8 of 48
Kdo je naším neznámějším hlodavcem?
myš domácí
9 of 48
Co jedí?
ožírají potraviny, krmivo pro zvířata,
10 of 48
Co níčí?
zařízení budov
11 of 48
Jak jsou pro nás nebezpeční?
přenášejí některá nebezpečná onemocnění
12 of 48
Jaké má schopnosti potkan?
dobře plave, potápí se, běhá
13 of 48
Denní/noční?
noční
14 of 48
jak se vyskytuje?
ve velkých skupinách
15 of 48
jak se množí?
rychle, hl. v kanalizačních sítích
16 of 48
Komu se podobá potkanovi?
krysa
17 of 48
odkud je původně?
z indomalajské oblasti
18 of 48
kde se vyskytuje? (ve světě)
prostřednictvím lodní dopravy kosmopolitní
19 of 48
Kdy se začal vyskytovat v Evropě?
ve středověku
20 of 48
je krysa menší/větší než potkan?
menší
21 of 48
Další rozdíly?
krysa má větší ušní boltce a ocas má delší než tělo narozdíl od potkana
22 of 48
denní/noční?
noční
23 of 48
Co vyhrabává krecek?
nory, ukládá do nich zásoby zrní, které nosí v licních torbách
24 of 48
hrabos při přemnožení...
způsobí velké škody
25 of 48
veverka šplhá...
po stromech a po zdech domů
26 of 48
Čím se živí?
semeny a plody
27 of 48
jak je bobr přizpůsoben?
dobře přizpůsoben životu ve vodě
28 of 48
Jakou má srst?
hustou a hladkou
29 of 48
jaký má ocas?
zploštělý šupinatý
30 of 48
Na co ho používá?
k pohybu ve vodě
31 of 48
stavějí..
mohutné hrázy s hnízdy ze stromů, které přehlodávají zuby
32 of 48
Kde ve světě se vyskytuje dikobraz?
v asii, africe, některé oblasti jižní Evropy
33 of 48
Čím se liší?
bodlinami
34 of 48
Na co se dělí zajícovci?
na zajícovité a pišťuchovité
35 of 48
komu a čím se podobají?
hlodavcům stavbou těla a způsobem života
36 of 48
Jaké mají zuby?
hlodavé
37 of 48
další vlastnost zubů?
mají diastemu: mezera mezi špičáky a řezáky
38 of 48
v horní čelisti...
dva páry řezáků
39 of 48
Co jedí?
rostlinnou potravou
40 of 48
kde spí zajic?
vyhrabává a spí v mělkých prohlubeních
41 of 48
jak se rodí mláďata?
dobře vyvinutá, osrstěná a vidí, brzy po narození dokážou běhat
42 of 48
jaké mají končetiny?
dlouhé
43 of 48
Jak se liší stavbou těla králík od zajíce?
králík má kratší uši a přední končetiny
44 of 48
kralici žijí...
ve skupinách
45 of 48
kde spí?
vyhrabávají a spí v norách
46 of 48
jak se rodí mláďata?
slepá a holá
47 of 48
co se vyrábí ze srsti králíků?
plsť: surovina pro výrobu klobouků
48 of 48

Other cards in this set

Card 2

Front

co jedí?

Back

jsou býložraví

Card 3

Front

jsou samotáři/žijí společenský život?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

kolik procent savců tvoří hlodavci?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

jaké mají zuby?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all hlodavci a zajíci resources »