Literatuur in de wereld 3

?
  • Created by: 12chakie
  • Created on: 24-05-14 18:20

Deel III

3.1. Macht

  • relatie tussen macht en literatuur -  ideologie         of             discours                                                                                     Karl Marx                         Foucault                                                                                     Friedrich Engels               Stephen Greenblatt

Ideologie

  • Marxs en Engels: ideologie = wijdverspreide en abstracte geheel van opvattingen en overtuigingen waarmee

Comments

No comments have yet been made