Literatuur in de wereld 3

HideShow resource information

Deel III

3.1. Macht

  • relatie tussen macht en literatuur -  ideologie         of             discours                                                                                     Karl Marx                         Foucault                                                                                     Friedrich Engels               Stephen Greenblatt

Ideologie

  • Marxs en Engels: ideologie = wijdverspreide en abstracte geheel van opvattingen en overtuigingen waarmee

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all Termen en technieken van de letterkunde resources »