Literatuur in de wereld 2

?
 • Created by: 12chakie
 • Created on: 21-05-14 17:15

Deel 2 - Benaderingen

2.1. Theoryscape (landscape of theorys)

twee soorten theorien: 

1. theory of literature

 • eind 19de eeuw - 1969
 • gericht op definitie van literatuur en specifike eigenschappen van lit. teksten
 • Liberal humanism
 • een vertegenwoordiger: Matthew Arnold (1822-1888)
 • "Culture and Anarchy" 1869
 • literatuur en cultuur als beschaafend en mens en maatschappij verheffend 
 • civiliseerende rol van religie nu in literatuur
 • New critics
 • rond 1920 -1969 in VS
 • teksten als autonome literaire kunstwerken, eenheid en afgeslotenheid van tekst
 • belang van literaire, poëtische taal
 • Formalisten
 • bv. Boris Eichenbaum (1886-1959) en Viktor Sjklovski (1893-1984)
 • deautomatiserende functie van kunst (dus ook literatuur)
 • verfreemding
 • critiek: veronderstelt een bepaald soort mens (blank, heteroseksueel, mannelijk)
 • spreekt waardeordelen uit

2. theory revolution

 • rond 1970
 • 'theory' of 'post-structuralisme'
 • o.a. deconstructie, discoursanalyse, postkolonialisme, gendertheorie
 • politieke en ideologische dimensie van taalgebruik
 • betekenis ligt niet vast maar is dynamisch
 • linguistic turn
 • Jaques Derrida (1930-2004)
 • Roland Barthes (1915-1980)
 • Julia Kristeva (geb. 1941)
 • Judith Butler (geb. 1956)
 • Edward Said (1935-2003)
 • Homi Bhabha (geb. 1949)

1. theorie heeft altijd een pragmatische kant

Comments

No comments have yet been made